Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Územní studie U9 lokalita BI 29 Lhota u Kelče

širší vztahy

komplexní urbanistický návrh

návrh parcelace

prostorová regulace

vodní hospodářství

energetika spoje

koordinační výkres

textová část

 

Územní studie U1 lokalita "Bystřická" - úprava r. 2016

situace 1 - prostorová regulace

situace 2 - urbanistické a dopravní řešení

srovnávací text - textová část

úprava X 2016 - textová část

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kelč v uplynulém období 10/2012 - 6/2016:

zde ke stažení

 

Projekt vyhotovení nového plánu pro naši obec v celkové hodnotě 984.000 Kč byl podpořen z Integrovaného operačního programu poskytnutím dotace ve výši 888.000 Kč. Finanční prostředky dotace byly poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 754.800 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 133.200 Kč.

IOPEUMMR

Opatření obecné povahy č 1 2012 ÚP Kelč

Posouzení vlivů ÚP na významné lokality

Posouzení ÚP z hlediska vlivů na ŽP

Odůvocnění grafická část

Stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce

Odůvodnění textová a tabulková část

příloha č 2 grafická část

příloha č 1 textová část

Stanovisko KÚ ZK