Město Kelč
Město Kelč

Historie

-

Anotace: Záhorská kronika Červen 1934
Antonín Svěrák
 Posloupnost na domech šenkovních v Kelči

dokončení

Čís. 7 Dům Jíry Holíka. Cena 480 zl.mor. 1626 syn jeho Martin pustil maceše Mandaleně, provdané za Matouše Holíka. 1648 hospodaří Václav Večeřa. 1674 vdova prodala Mikuláši Minářovi Staříčskému. 1676 týž prodal Martinu Sládkovi (Navrátilovi). Žena jeho zešílela a ztratila se. 1685 zemřel a ouřad prodal Matěji Štěpánovu, sládkovi z Hustopeč. (Při prodeji na tu bláznivou pamatováno). 1688 Matěj prodal Janu Šindelkovi. (Zmínka o holomkovi). 1714 převzal syn Kristián. – 1733 vdova se provdala za Václava Šroma a dům mu zavedla. 1741 zemřel a vdova se provdala po čtvrté za Josefa Kurfiřta a dům mu dala do opatrování. – 1759 převzal syn po Šromovi Josef. (P.Z.).
Čís. 8 Dům Václava Chladných (Chladníček), cena 450 zl. mor. 1628 leta nepokojná. 1637 ouřad prodal Mikuláši Hrnčířovi. 1672 vdova Anna provdala se za Jana Veselského a dům mu zavedla. – 1679 pacholek z toho domu odvedl 20 tolarů širokých na chrám Páně. Veselský asi brzo zemřel a vdova Hrnčířka prodala dům roku 1675 Matěji Fučíkovi, 1684 hospodaří Václav Kožišník jinak Moců. 1700 ouřad prodal Martinu Rypanovi. 1754 poručil svému zeti Martinu Perutkovi. (P. z.)
Čís. 9 Dům Martina Žnoucha. Cena 625 zl. mor. 1643 prodal Janu Pěknému (Pěkníčkovi) z Polic. 1681 ouřad prodal Ondřeji Indruchovi. 1710 pustil synu Martinovi. Týž 1735 zemřel. 1737 převzal syn Josef. 1783 popustil své dceři a zeti Janu Holubovi. (P. z.).
Čís. 10 Dům Pavla Kožušníka. Cena 400 zl. mor. 1622 sirotku po nebožce Turečkovi z Mockova gruntu a Stárkovi pouště bylo uloženo v truhle sirotčí 15 zl. 21 gr. 2 d 1 w. 1649 koupil dům Jíra Janotík od erbů Kožušníkových (Jakub Kožušník a Jeremiáš Jež, bratři vlastní). 1651 pouští synovi Pavlu Janotíkovi. – 1690 ouřad prodal Janu Hlásnému (kováři). Přidán stůl, tabule, stolička. – 1714 prodal faráři zdejšímu Tom. Aug. Symerskému a ten jej daroval synu své sestry Václavu Jurkovu (Růžičkovi). – Růžička najal panskou hospodu, z čehož povstal dlouhý spor mezi ním a měšťany. Růžička se na hospodě zadlužil a vrchnost sáhla na jeho dům ve městě a prodala jej Janu Posníkovi 1753 za 800 zl.mor. a stodolu na Zvěřinci za 25 zl. 1757 vdova po Posníkovi provdala se za Martina Strnadla z Frenštátu (byl mlynářem kladrubským) a učinila hospodářem. 1769 převzal jeho pastorek František Posník. 1773 byl dům velmi zpustlý a zadlužený a František s něho odběhl. – V licitaci prodán Josefu Posníkovi. (P. z. 1786).
Čís. 11 Dům Jana Pavlíčkova. Cena 600 zl. mor. 1639 převzal Jiřík Pavlíček. 1659 jeho syn Matěj Jurů pouští jej Martinu Krejčímu Střeleckému. 1681 týž zaměnil se svým synem Ondřejem. – 1710 jeho syn Pavel. 1720 ouřad připsal Janu Indruchovi jako otčímu syna Antonína. 1732 Antonín převzal. 1769 má jej vdova Rosalie a pouští druhému manželi Tomáši Schönovi. 1785 převzal její syn Jan Střelecký. (Posl. Záp. 1795).
Čís. 12 Dům Jíry Sušimlata. Cena 220 zl. mor. 1648 jeho syn Jiří. 1648 prodal švagrovi Valent. Bouchalovi. 1671 ouřad Jakubu Zámečníkovi. 1686 týž prodal Janu Hlásnému. 1690 prodal Václavu Pelikánovi. 1734 popouští synu svému Janovi. 1763 přenechal synu svému Tomášovi (P.z.).
Čís. 13 Dům Pavla Večeře. Cena 200 zl. mor. 1634 převzal syn Jan. 1641 prodal Janu Vaňkovi. 1662 prodal Jiříku Klikovi. 1676 dům velmi spuštěný prodal ouřad Ondru Kramářovi (Bouchalovi). 1697 prodal jej Václavu Peroutkovi. 1719 převzal starší syn Jakub. 1759 hospodaří syn Antonín. Dům purkmistrovský. ( P. z.).
Čís. 14 Dům Jíry Hubáčkova. Cena 300 zl. mor. 1641 zaměnil Jíra s Václavem Veleckým. 1646 prodán Václavu Krejčímu. 1682 poručil synu Janovi a ten pouští švagru Matěji Petrusovi. Roku 1687 vdova po něm pouští jej Josefu Orlovi. 1703 zaměňuje s Rudolfem Syryčanským, který týž rok zemřel a hospodaří vdova Barbora. – 1714 koupil bratr Rudolfův, farář, dal připsati synovci též Rudolfovi. Ten 1776 popustil synu Václavu Syryčanskému. ( P. z. ).
Čís. 15 Dům Lídy Kavkové. Cena 450 zl. mor. 1623 prodala Jírovi Slaninovu, 1645 převzala vdova Anna. 1650 provdala se za Martina Barvíře (Zumr). Týž roku 1692 prodal Jiříku Orlovi. 1765 převzal syn Janův také Jan. (P.z.).
Čís. 16 Dům Pavla Kostelníka. Cena 300 zl. mor. Roku 1622 vzal si vdovu po Janu Koláři. Ta po smrti mužově prodala. 1632 Urbanu Plichtovi. Týž 1683 popustil zeti Janu Minářovu. 1688 utrpěla Kelč velké polní škody od povětří (kroupy). 1718 převzal syn Jan mladší, 1742 popustil synovy zase Janovi. 1765 hospodaří vdova Barbora. 1771 postoupila synovi Františkovi. Ten roku 1772 všechny nápadníky vyplatil 350 rýnskými. (P.z.).

Milada Davidová

Datum vložení: 2. 11. 2004 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 11. 2004 0:00
Autor: Super Admin

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google playApp Store

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Hlášení závad

Hlášení závad

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota

26.8.2021 09:57

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C