Město Kelč
Město Kelč

Historie

-

Anotace: Fara kelecká roku 1429
 


František Snopek
Fara kelecká roku 1429
Časopis Matice moravská 36
Rok 1912

Fara kelecká roku 1429
Podává František Snopek

Školní mistr a kaplani, kteříž by tu byli, jmají jísti u faráře. My pak i všecka obec vikáři a kněžím ustaviti i školu jmáme, než kostelní lide jmají staviti dvuor farářský. Školní mistr vybírati má vozaturu a faráři dávati. Školní mister na den svatých Tří Králí z každého domu dva peníze a jeden pecen chleba po vší faře vybírati sobě má a o Velice noci od každých necek vezme dvě vejce. Od svonění mrtvým bude jmíti groš, a kaplan od kříže groš. Sice o jiném farář s kněžími vědí, co od mrtvých pochování bráti jmají.
Item desátek vrchu z téj strany k Meziříčí, platí čtyry funty vosku místo desátku, item z Meziříče jedna hřivna grošuov a půl štvrti medu k oltáři Svatého Kříže vprostřed kostela o Velice noci vybírati se jmají srkze někoho faráři v Kelči. Item z každého mlýnu, kterýž přísluší k faře, každý mlynář dá měřici pšenice a měřici rži o Velce noce. A jiné všecky věci činí farář tak, jako v jiných kostelích. Má také chovati kaplana. Jměli jsme prve devět neb deset kněží, nyní pak muožeme jmíti jedneho.
Než mámy různice o kostelníka a o pastýře dobytkův našich, a protož zřídil pan Petr, biskup aby z lidí zemanských anebo manských byla mezi , jeden kostelníkem a pastýřem aby byl do roka, z lidí kostelních do dvú leth a z lidí předměstských našich panie biskupových do tří leth a tak o pastýře stád našich byl vždycky pokoj.
Teď jste slyšeli svědectví naše, co se fary dotýče.
My napřed řečený i s jinými kanovníky jsme při tom byli, viděli a slyšeli to svědecstvie. A kněz Prokop farář prosil jest, aby jemu to svědomí sepsáno a otevřeným listem naším dáno bylo. My pak ku památce budúcích věcí všech svědkuov přijmúce seznamy od padesáti mužův sepsali jsme je a s naším jistým vědomím to vysvědčujeme tímto listem nerozdílně na svědomí těch nadepsaných věcí. Byl tu také vysoce slovutný host velebný Jan z Elgoth, duchovních práv doctor a najsvětějšího v Kristu pána našeho, papeže, najvyšší písař, krakovský kanovník z Říma jdúc. Jeho jsme také prosili, aby k tomu vyznání na svědomí pečeť svú přivěsl. Nad to rozkázali jsme měšťanuom a dvěma zemanuom manským, totjiž Joštovi Vlkovu z Podolí řečenému Čerth a Mikulášovi řečenému Pol v Kelči, aby pečeti své, poněvadž jsou při tom spůlu s námi byli, přiložili, a my svrchupsaní kanovníci pro větší zřetedlnost a uvěření pečeti naše k takovému svědomí jsme ze spod přitiskli.
Datum v Kelči v neděli den svatých Filipa a Jakuba a appoštolův létha Páně tisícého čtyrstého dvacátého devátého.

Milada Davidová

Datum vložení: 2. 1. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2005 0:00
Autor: Super Admin

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google playApp Store

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Hlášení závad

Hlášení závad

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota

26.8.2021 09:57

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C