Město Kelč
Město Kelč

Historie

-

Anotace: Záhorská kronika,listopad 1931
Antonín Svěrák
 Jak se naši bránili II.

Urozený a vznešený!
Vysoce laskavý pane hejtmane!
Před vzácným panem hejtmanem nemůžeme tajna činiti, nýbrž v pokoře přinuceni litovati musíme, kterak za času hejtmanství pana Andreáše Poppa na gruntě našem obecním, kterýž opláceti musíme, proti propuštění nám na panské Kelečce zase tolikého kousku louky, jeden domek z dřeva k panské ruce pro koželuha se vystavěl, kterýž nyní, když sešel, se kasíroval a kamenný pro trvanlivost se rovněž k tomu cíli v nově vystavil, v němž pronájemník, páleník žid na újmu naší šenkýřské obce přes potvrzená privilegia o pivných a vinných šencích gořalku šenkovati začíná, při tom muziku a noční pokřik již také držel.
Kdež poněvadž ta koželužna z obce na straně jest, při takovém šenku dobří obecní řádové i zachovávaní článků křesťansko katolické víry by k ztenčení přijíti a jdoucí lidé do chrámu božího tam se opíjeti, mši svatou meškati a k poslouchání slova božího, zabudouc se tam, - jak se již skutečně stalo – by nedocházeti mohli, pak že by mladá chasa a čeleď proti nadání rodičův a hospodářův svých celá by se zlotřiti mohla, a na peleši proti šestému přikázání božímu by snad nic nescházelo, neboť velmi dobrý koutek k tomu by tam míti mohli, třebaže chrám boží tam blízko jest, a trefíce se- čehož Pán Bůh uchovej – zlodějská zběř neb oheň, křik by se stal, zde pak nic, zdali tam na gořalce neb co jiného křičí, by se věděti nemohlo :
Z těch tedy příčin vysoce laskavého pana hejtmana všichni společně v uníženosti žádáme, toho nového protiv našemu slavnému obdarování a dobrému řádu čelícího šenkování kořalky židovi Johanovi nedopouštěti, nýbrž při tom, jak nejmilostivější vrchnost roku 1707 pod datum 11. září milostivě zříditi a ustanoviti ráčila, aby zůstalo totiž : aby na Jana Masaříka dům náležitou gořalku na šenk vydával za 2 zl. šenklohnu z jednoho vědra, však bez nočních pokřiků jak nám z milosti vydaný předpis dekretu poukazuje.

Těšíce my se té účinlivosti zůstáváme vysoce laskavého pana hejtmana věrní, poslušní : purkmistr, radní i tolikéž celá šenkýřská obec města Kelče.

Adresa :
Před
urozeného a vznešeného pana
Johana Jiřího Freyttla,
B. V. knížecího biskup. olomouckého
panství kelečského dobře zřízeného
hejtmana , nám vysoce laskavého pána
pokorná žádost.

Pokračování příště.

Milada Davidová

 

Datum vložení: 3. 2. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2005 0:00
Autor: Super Admin

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google playApp Store

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Hlášení závad

Hlášení závad

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota

26.8.2021 09:57

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C