Historie

-

Anotace: Životní dílo Arnošta Dadáka
 Životní dílo Arnošta Dadáka
Antonín Frel

Vzpomínka k 70. výročí úmrtí

A r n o š t D a d á k , známý československý žurnalista, narodil se 5. listopadu 1858 v Kelči a zemřel 9. srpna 1937 v Miloticích nad Bečvou. Pocházel z mlynářské rodiny. Po studiích na učitelském ústavě v Příboře působil 4 roky v Kelči jako učitel, pak 23 léta jako správce školy v Miloticích nad Bečvou. S valašskomeziříčským knihkupcem Vaňkem počal vydávati 2 čtrnáctideníky, a to „Radhošť“ a první politický list na Valašsku „Valašské Hlasy „. Roku 1889 připojil k nim hospodářskou přílohu „Hospodář“, z níž se později vyvinul samostatný hospodářský list vycházející pod názvem „Milotický Hospodář“. Roku 1902 začal vydávati kapesní kalendář. Roku 1903 začal vydávati druhý svůj časopis pro zahradnictví a chov drobného hospodářského zvířectva „Praktický Rádce „. Roku 1921 začal vydávati „ Velký zábavně-poučný kalendář Milotického Hospodáře“. Současně se svými časopisy a kalendáři založil odbornou knihovnu Milotického Hospodáře, v níž vydal 56 svazků odborných knih zemědělských a zahradnických i chovatelských.
Stal se tak šiřitelem zemědělského pokroku a osvěty již v dobách, kdy o českou literaturu byla velká nouze.
Arnošt Dadák byl znamenitý žurnalista a redaktor. Dovedl velmi dobře vystihnouti duši československého člověka. Psal populárně a jeho tisk putoval horskými chaloupkami v dobách, kdy se lidé učili čísti.
Patřil k osobnostem velké koncepce. Byl to duch velmi hloubavý a iniciativní.
Tak při své vydavatelské a novinářské činnosti, která byla velkorysá, založil i známou továrnu na hospodářské stroje Družstvo Hospodář v Miloticích nad Bečvou. Nejdříve v této továrně soustředil výrobu drobnějších potřeb pro zemědělce, ale později se továrna pod jeho vedením propracovala tak, že se stala známým a konsolidovaným podnikem nejen v kraji, ale v celé republice.
Vedle továrny Družstva Hospodář, založil ukázkové krásné zahrady a ovocnářské školky.
Svou podnikatelskou činnost chápal vždycky a především jako službu svým odběratelům. Arnošt Dadák se nikdy neomezoval jen na práci ve svém závodě. Staral se vždycky pečlivě o veřejné otázky kulturní a hospodářské. Byl skvělým řečníkem a vykonal sta a sta přednášek v celém kraji.
Jeho práce byla poctivá, a proto nacházela ohlasu všude. Ve své obci v Miloticích nad Bečvou založil Sbor Dobrovolných hasičů, místní odbor Ústřední matice školské, Tělovýchovnou jednotu Sokol atd. Na přestavbu obecné školy v Miloticích nad Bečvou věnoval příspěvek 25.000 Kč. Podporoval různé korporace a byl za své neobyčejné zásluhy jmenován i čestným členem Československé akademie zemědělské. Byl též místopředsedou Syndikátu zemědělských novinářů a spisovatelů v Praze a I. čestným členem téhož Syndikátu. Byl čestným občanem města Hranic, obce Milotic nad Bečvou, čestným členem učitelské jednoty v Hranicích a mnoha jiných organizací a institucí.
Jeho časopisy byly na Slovensku velmi oblíbené, rozšířené a skutečně čtené. Přispěl tak prakticky a opravdově k československé vzájemnosti.
Svou velkou životní prací patří k význačným mužům našeho kraje.
Podrobně o životě a díle Arnošta Dadáka napsal redaktor F. Obrtel ve Věstníku české zemědělské akademie v ročníku 1943, číslo 8,9, 1. listopadu.

zpracovala Milada Davidová

Datum vložení: 16. 7. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 7. 2007 0:00
Autor: Super Admin