Z historie Svatého Hostýna - 4.

-

Anotace: Pokračování – Z historie Svatého Hostýna – Dějiny hostýnského chrámu ...
 260 let hostýnského chrámu 1748 – 2008

(pokračování – Z historie Svatého Hostýna – Dějiny hostýnského chrámu)

Úpravy hostýnského chrámu pokračovaly i letech 1845 a 1847. Farář Martin Vyskočil ze Zdounek daroval svatohostýnskému chrámu druhý zvon, který zhotovil zvonař Wolfgang Straub z Olomouce. Dále byly postaveny varhany se 16 mutacemi a 54 klávesami. Byly dílem varhaníka Jana Neusera z Nového Jičína. Varhany dovezli na Hostýn zadarmo novojičínští občané. Konečně v r. 1846 zmizela také poslední upomínka
na zpustošení hostýnského chrámu – hliněná podlaha. Kostel byl vydlážděn bílým kamenem z Vizovic a modrým kamenem z Velké Bystřice.
Vzhledem k nemilosrdnému podnebí ve vrcholové části Hostýna, musela se údržba chrámové stavby provádět průběžně i v dalších letech ve větším nebo menším rozsahu. Velké pozornosti se věnovalo opravám chrámu
před význačnými událostmi, mezi které patřila např. konsekrace (posvěcení) chrámu 15. srpna1891 nebo korunovační slavnosti v létě r. 1912.
Šindelová střecha z r. 1845 byla po letech chatrná a kolem roku 1890 byla nahrazena pocínovaným frýdlantským plechem za 12 tisíc zlatých. Později však pod krov zatékalo, a tak v letech 1929 a 1930 byla provedena generální oprava střechy. Vítkovické železárny Ostrava odstranily původní střešní konstrukci a dodaly konstrukci železnou, která byla pokryta silným měděným plechem. V roce 1995 byla opět měděnou krytinou provedena poslední oprava chrámové střechy. Práci, která stála přes 7 miliónů korun, provedla firma SAS Uherské Hradiště.
V r. 1890 byla provedena oprava oken a fasády omítkou z cementu
a hydraulického vápna. Kamenná podlaha z r. 1846 byla po více jak čtyřiceti letech hodně vyšlapaná a vylámaná. Byla proto od května do srpna r. 1891 pokryta šamotkami.
Na průčelní západní straně kostela tvoří hlavní vchod stavby masivní dveře (vrata), které jsou pokryty bronzovou výzdobou od sochaře Josefa Axmana z Brna, žáka Myslbekova. Šest čtvercových polí vyplňují uprostřed dva plastické monogramy IHS a MARIA, nad nimi dva reliéfy s poprsím českých světců, sv. Václava a sv. Vojtěcha, na dolních čtvercích jsou reliéfy zvěčňující sv. Ludmilu a sv. Hedviku.
Průčelí stavby je lemováno dvěma věžemi, které jsou ukončeny stříškami v podobě čtyřbokého jehlanu, původní věže měly podobu cibulovitou (barokní báně).

Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem

pokračování příště

Datum vložení: 31. 3. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2009 0:00
Autor: Super Admin