Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Koronavirus

Veřejné vyhlášky, stavební řízení

Veřejnoprávní smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 - Orel jednota Kelč 16.06.2020 17.06.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 - Farnost Kelč 16.06.2020 17.06.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 - TJ Kelč 02.06.2020 03.06.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu r. 2018 - ZŠ Kelč-dodatek č1 16.12.2019 17.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 - Farnost Kelč 20.08.2019 21.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu r. 2019 - ZŠ Kelč 10.07.2019 11.07.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 - Orel jednota Kelč 24.06.2019 25.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 - Rybáři Kelč 24.06.2019 25.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 - Farnost Kelč 24.06.2019 25.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 - TJ Kelč 30.04.2019 01.05.2022
Smlouva o zápůjčce z rozpočtu r. 2019 - TJ Kelč 14.02.2019 15.02.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu r. 2018 - ZŠ Kelč 14.11.2018 15.11.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu r. 2019 - MŠ Kelč 05.11.2018 06.11.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 2018 - Římskokatolická farnost Kelč 10.05.2018 11.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 2018 - Charita Val. Meziříčí 10.05.2018 11.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 2018 - OREL jednota Kelč 10.05.2018 11.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 2018 - TJ Kelč, z.s. 17.04.2018 18.04.2021

Rozpočet, hospodaření, ekonomika - město Kelč

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Závěrečný účet Města Kelč za 2019 19.06.2020 30.06.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů ve znění z.24/2017 Sb. - 2020-Závěrečný účet 2019 19.06.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2020 Město Kelč 19.06.2020 31.01.2021
Účetní závěrka Města Kelč za rok 2019 15.05.2020 31.05.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2020 Město Kelč 25.03.2020 31.01.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů ve znění z.24/2017 Sb. - 2020 25.03.2020 31.01.2021
Rozpočtové opatření č.11/2019 Město Kelč 27.01.2020 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019 -Město Kelč - rozpočtové opatření č.11/2019 27.01.2020 31.12.2020
Rozpočet MŠ Kelč na rok 2020 14.01.2020 31.01.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtu MŠ a ZŠ Kelč na rok 2020 14.01.2020 31.01.2021
Schválený rozpočet příjmů a výdajů ZŠ na rok 2020 10.01.2020 31.01.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů ve znění z.24/2017 Sb. - Rozpočet ZŠ na 2020 10.01.2020 31.01.2021
Střednědobý rozpočtový výhled Město Kelč na rok 2020-2023 18.12.2019 31.12.2020
Schválený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2020 Město Kelč 18.12.2019 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019 -Rozpočet na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled 2020-2023 17.12.2019 31.12.2020
Hospodaření Města Kelč za III. čtvrtletí 12.11.2018
Oznámení o zveřejnění RO č.6/2018 Města Kelč 26.09.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů ve znění z.24/2017 Sb. - Město Kelč 2018 16.08.2018
Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu Města Kelč za 2017 02.05.2018
Oznámení o zveřejnění Schválené účetní závěrky Města Kelč za 2017 30.04.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Kelč v r. 2017 vyplývajících ze zákona o rozpočtových pravidlech 08.01.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu MŠ a ZŠ na rok 2018 a střednědobého rozpočtového výhledu 05.01.2018
Rozpočet Města Kelč na rok 2018 02.01.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu příjmů a výdajů Města Kelč na 2018 02.01.2018
Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu příjmů a výdajů Města Kelč na 2018 01.12.2017
Rozpočtový výhled města Kelč na období 2016 - 2021 14.02.2017

Rozpočet, hospodaření, ekonomika - ostatní

Různé

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k.ú. Kelč-Staré Město 25.06.2020 26.07.2020
VD Skalička -hydrogeologický průzkum 26.05.2020 01.11.2020
Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2020 29.01.2020 31.12.2020
Informace Finanční správy pro placení daně z nemovitých věcí 25.04.2019
Informace o pomoci EU a ESF na VPP v období 09/2015-11/2018 v rámci Operačního programu Zaměstnanost 23.04.2019
Informace jak získat finanční pomoc na obnovu lesa-kůrovcová kalamita 07.03.2019
Cenové oznámení VaK Vsetín - cena vodného a stočného od 1.1.2019 29.11.2018
Informace Ministerstva kultury o finančním příspěvku na Obnovu krovu a střechy sýpky v Kelči. 16.01.2018
2. komunitní plán sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na r. 2018-2021 30.10.2017
VaK Vsetín Obchodní podmínky pro dodávku vody a odvádění odpadních vod od 10/2017 29.09.2017
Vak Vsetín Reklamační řád informace a kontakty od 10/2017 29.09.2017
Informace Úřadu práce o finanční podpoře z ESF veřejně prospěšných prací 01.09.2017
Informace o pomoci EU a ESF na VPP v obdobín 09/2015-10/2016 v rámci Operačního programu zaměstnanost 06.01.2017
Informace České telekomunikační infrastruktury a.s. 29.12.2015
nabídka laboratoře VaK Vsetín na provádění rozboru pitné vody 05.08.2015
Vyhledávání vlastníků nemovitostí - aktualizace 12.08.2014
Výzva - vyhledávání vlastníků nemovitostí 20.03.2014
Nabídka Státního ústavu radiační ochrany - měření radonu v bytech a domech 11.10.2013
VaK Vsetín oznámení o provozu zákaznického centra 07.12.2012

Prodej a pronájem

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr pachtu části pozemku p.č. 992/12 v k.ú. Kelč-Nové Město 26.06.2020 12.07.2020
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK