Zápis z jednání

Zápis z jednání

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Podle zákona č.134 / 2016 Sb., jsou veřejné zakázky uveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve Věstníku veřejných zakázek.

Veřejné zakázky Města Kelč si můžete vyhledat zde:

http://www.isvzus.cz/cs

nebo

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00303925

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění:

 

Akce:

"Stavba chodníku podél silnice III/4387 v obci Kelč"

Výzva k podání nabídky - Stavba chodníku podíl silnice III/4387 v obci Kelč

Vysvětlení zadávacích podmínek

Příloha 1 - Projektová dokumentace

Příloha 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha 3 - Smlouva o dílo

Příloha 4 - Krycí list nabídky (vzor)

Příloha 5 - Čestné prohlášení - základní způsobilost

Příloha 6 - Seznam realizovaných zakázek (vzor)

Příloha 7 - Stavební povolení

Příloha 8 - Poddodavatelscké schéma

 

"Revitalizace zeleně sídlišť v Kelči"

Výzva k podání - revitalizace zeleně sídlišť

příloha 1 - projektová dokumentace

příloha 2 - výkaz výměr

příloha 3 - smlouva o dílo

příloha 4 - krycí list nabídky

příloha 5 - čestné prohlášení o základní způsobilosti

příloha 6 - seznam realizovaných zakázek

 

"Obnova polních cest a výsadby stromořadí na Strážné"

Výzva k podání - obnova polních cest

příloha č. 1 - Projektová dokumentace

příloha č. 2 - položkový rozpočet

příloha č. 3 - smlouva o dílo

příloha č. 4 - krycí list nabídky

příloha č. 5 - čestné prohlášení o základní způsobilosti

příloha č. 6 - seznam realizovaných zakázek

příloha č. 7 - rozhodnutí o povolení kácení

 

"dodání nového, homologovaného a technicky způsobilého dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů" (ukončeno)

název akce: "Kelč (Komárovice) - dopravní automobil"

zde ke stažení - výzva

zde ke stažení - přílohy k výzvě (č. 1 - 5)

 

zde ke stažení - výzva

(ukončeno)

 

zde ke stažení - výzva

(ukončeno)

 

zde ke stažení - výzva

zde ke stažení - přílohy k výzvě

zde ke stažení - Dodatečná informace č. 1

zde ke stažení - Oznámení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

(ukončeno)

 

zde ke stažení - výzva

zde ke stažení - přílohy k výzvě

(ukončeno)

 

zde ke stažení - výzva

zde ke stažení - přílohy k výzvě

(ukončeno)

 

(ukončeno)

 

(ukončeno)

 

(ukončeno)

 

Výběrové řízení_Nákup kompostérů

(ukončeno)

Nákup traktorové sekačky

(ukončeno)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK