Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Středisko výchovné péče Kelč
 

IČO: 00601811

Adresa:

SVP Kelč, čp. 14, 756 43 Kelč (okres Vsetín, kraj Zlínský)

Je již 15 let nedílnou součástí sítě školských zařízení preventivně výchovné péče. Cílem střediska je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí a mládeže nebo narušení jejich zdravého vývoje, zmírňovat, případně odstraňovat příčiny nebo důsledky již rozvinutých poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a přispívat k jejich zdravému osobnostnímu rozvoji.
Středisko ročně poskytuje internátní i ambulantní péči více jak stovce klientů. Další významnou aktivitou je pomoc rodinám, základním školám, kurátorům a ostatním přímo v místě bydliště problémového dítěte.
V zařízení pracují odborně připravení vychovatelé, učitelé i další odborní pracovníci. Poskytujeme všestrannou preventivní speciálně pedagogickou a psychologickou péči po celý rok. Rozhodujícími formami činnosti jsou vzdělávací a reedukační aktivity, preventivně výchovná, výchovná a sociálně rehabilitační práce, volnočasové a sportovní aktivity včetně krátkodobého výjezdového terapeutického programu.
Středisko se nachází v zámeckém parku, když v minulosti bylo součástí odborného učiliště. Dnes spadá pod Dětský diagnostický ústav Olomouc.

Kontakty:

Vedoucí SVP: Mgr. Miroslav Raindl 571 641 600, 608 232 107
Psycholožka: Mgr. Kateřina Mazíková 571 641 600
Speciální pedagog: Mgr. Renáta Cholevíková 571 641 700
Sociální pracovnice: Anežka Vozáková 571 641 700