Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Město Kelč je provozovatelem veřejného pohřebiště v Kelči v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, k jehož provozování vydalo Řád veřejného pohřebiště Města Kelč.

 

Osoba pověřená správou hřbitova: Václav Wrana, Kelč 476 - tel.: 773 640 888

(hrobová místa, hřbitov, )

Správa hřbitova na MěÚ v Kelči: Bc. Martina Schybolová, tel.: 571 665 913

(smlouvy, změny smluv, změny nájemců, apod.)

 

Důležité dokumenty:

Řád veřejného pohřebiště - zde ke stažení

Upozornění na konec platnosti smlouvy o nájmu hrobového místa - zde ke stažení

Informace pro pozůstalé - zde ke stažení

Žádost  o změnu nájemce ve smlouvě o nájmu HM - tiskopis: zde ke stažení

 

Nové smlouvy - byly rozeslány návrhy smluv (ve dvojím provedení) na adresu posledního známého nájemce HM. Smlouvy je potřeba podepsat a zaslat zpět na adresu MěÚ v Kelči. Po podpisu smluv starostou bude smlouva odeslána nájemci.

Platbu lze provést bezhotovostně dle údajů ve smlouvě, popř. hotově do pokladny MěÚ v Kelči dle pokynů v průvodním dopise, zaslaným spolu s návrhem smlouvy.