Městský úřad

Osoby

Ing. Karel David

Politická příslušnost: Kelč 2000
Starosta
Telefon: 571 665 911
E-mail: starosta@kelc.cz

Anna Bičanová

Referent státní správy a samosprávy
Telefon: 571 665 915
E-mail: bicanova@kelc.cz

Roman Machač

Investiční technik
Telefon: 571 665 919
E-mail: machac@kelc.cz

Milena Chvatíková

Referent státní správy a samosprávy
Telefon: 571 665 913
E-mail: chvatikova@kelc.cz

Ing. Jaroslav Orel

Vedoucí kanceláře starosty
Telefon: 571 665 912
E-mail: orel@kelc.cz

Lubomír Pavelka

Sběrný dvůr Kelč
Telefon: 732 413 752

Alžběta Pitrunová

Městská knihovna Kelč
Telefon: 571 665 918
E-mail: apitrunova@mvk.cz

Bc. Martina Schybolová, DiS

Referent státní správy a samosprávy
Telefon: 571 665 913
E-mail: schybolova@kelc.cz

Hana Tomášková

Podatelna, matrika, evidence obyvatel

Břetislav Vlček

Politická příslušnost: KDU – ČSL
Kulturní dům, Hasičský dům
Telefon: 734 402 353

Hana Wranová

účetní
Telefon: 571 665 914
E-mail: wranova@kelc.cz