Město Kelč
Město Kelč

Územní plán

Územní plán Kelč - úplné znění po vydání změny č. 1

Úplné znění ÚP Kelč po vydání změny č. 1

Textová část Územního plánu Kelč úplné znění po vydání změny

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres VPS, opatření a asanací

Textová část odůvodnění ÚP Kelč

Textová část odůvodnění změny č. 1 ÚP Kelč

Koordinační výkres

Širší vztahy

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Posouzení Územního plánu Kelč z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

Posouzení vlivu koncepce Územního plánu Kelč na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Stanovisko k "Vyhodnocení vlivů územního plánu Kelč na životní prostředí a veřejné zdraví" a k "Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti".

Územní plán Kelč - Změna č. 1

Opatření obecné povahy změna č. 1 ÚP Kelč

Textová část návrhu změny č. 1 ÚP Kelč

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPS, opatření a asanací

Textová část odůvodnění změny č. 1 ÚP Kelč

Textová část návrhu změny č. 1 ÚP Kelč srovnávací znění

Koordinační výkres

Širší vztahy

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres základního členění území úplné znění po vydání změny

Hlavní výkres úplné znění po vydání změny

Výkres VPS, opatření a asanací úplné znění po vydání změny

 

Územní studie U9 lokalita BI 29 Lhota u Kelče

širší vztahy

komplexní urbanistický návrh

návrh parcelace

prostorová regulace

vodní hospodářství

energetika spoje

koordinační výkres

textová část

 

Územní studie U1 lokalita "Bystřická" - úprava r. 2016

situace 1 - prostorová regulace

situace 2 - urbanistické a dopravní řešení

srovnávací text - textová část

úprava X 2016 - textová část

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kelč v uplynulém období 10/2012 - 6/2016:

zde ke stažení

 

Projekt vyhotovení nového plánu pro naši obec v celkové hodnotě 984.000 Kč byl podpořen z Integrovaného operačního programu poskytnutím dotace ve výši 888.000 Kč. Finanční prostředky dotace byly poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 754.800 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 133.200 Kč.

IOPEUMMR

Opatření obecné povahy č 1 2012 ÚP Kelč

Posouzení vlivů ÚP na významné lokality

Posouzení ÚP z hlediska vlivů na ŽP

Odůvocnění grafická část

Stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce

Odůvodnění textová a tabulková část

příloha č 2 grafická část

příloha č 1 textová část

Stanovisko KÚ ZK

 

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google playApp Store

Aktuální teplota

6.7.2020 22:33

Aktuální teplota:

15,3 °C

Vlhkost:

86,6 %

Rosný bod:

13,1 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Hlášení závad

Hlášení závad

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet