Pamětní kniha Sokola v Kelči

Pár slov na úvod k „Pamětní knize Sokola v Kelči“

Tělovýchovná jednota Sokol byla významným kelečským spolkem, který v 1. polovině minulého století vyvíjel v místě bohatou tělovýchovnou, kulturní a osvětovou činnost. V devadesátých letech se však tento spolek bohužel v Kelči neobnovil.

Protože jsem měl výhodné podmínky pro zaznamenání jeho historie, pokusil jsem se o její sepsání. Měl jsem k dispozici po svém otci, dlouholetém náčelníku Sokola, bohatý, datovaný a po-známkami opatřený fotoarchiv, dále "Památník vydaný na oslavu pětadvacetiletého trvání TJ Sokol v Kelči" z roku 1925 a rovněž jsem v 1999 dostal od posledního starosty Sokola bratra Františka Slimáčka album sokolských fotografií zachycující činnost spolku v letech 1900 až 1945.
Při pátrání po dalších pramenech jsem získal "Seznam divadelních kusů, sehraných od založení jednoty Sokol od roku 1900" a také zápis autentické výpovědi Aloise Tylicha "Cestou k Oswienčímu", který obsahoval jeho vzpomínky na pobyt v koncentračním táboře.

Z těchto materiálů a z vlastních doplnění jsem sestavil "Pamětní knihu Sokola v Kelči", výchozí elaborát tohoto digitalizovaného souboru.

Otakar Tvrdoň, roč. 1931
autor Pamětní knihy

 

Jak uvádí Otakar Tvrdoň existuje fotografické album z aktivit kelečského Sokola v letech 1900 až 1945, doplněné o období 1946 až 1953 a rok 1968, které obsahuje kromě záznamů tělovýchovné činnosti i řadu snímků z působení sokolských divadelních ochotníků.
Tato divadelní tradice Sokolů (a rovněž i Orlů) pokračovala dále i v letech po roce 1953, zejména po otevření „starého kulturního domu v roce 1956 a hlavně pak po otevření nového kulturního domu v Kelči dne 28. října 1958. 
Dokumentačních fotografií a vzpomínek aktérů na tuto dobu byl dostatek, jevila se tedy možnost doplnit Pamětní knihu Sokola obrazovým doprovodem a rozšířit její obsah o divadelní éru padesátých a šedesátých let a sestavit a následně digitalizovat soubor fotografií významné části kelečské historie pro širokou veřejnost.

František Scholly, roč. 1944
autor rozšíření a digitalizace

 


Jsme potěšení Vaším zájmem o „Pamětní knihu Sokola v Kelči“ ( dále jen PK ).

Jedná se o soubor textů zpracovaných v programu „ Adobe Reader – formát .pdf “ a fotografií zpracovaných jako prezentace v programu „PowerPoint “.
Pro správnou funkci PK je proto nezbytné, aby jste na svém počítači měli instalován programy Adobe Reader – volně dostupný na internetu a program Microsoft Office, jehož součástí je program Power Point. Pokud na Vašem počítači schází Power Point Viewer. Oba programy je nezbytné instalovat do Vašeho počítače a stáhněte si jej z internetu.
Adresy:
www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/ ,
nebo www.slunecnice.cz/sw/powerpoint-viewer/


Pro jednodušší práci postupujte prosím podle následujících rad.

Přečtěte si tento návod pečlivě do konce. Zavřete na Vašem počítači všechny programy mimo prohlížeče internetu. To urychlí stahování jednotlivých souborů „Pamětní knihy Sokola v Kelči“ (dále jen PK). Multimediální PK je poměrně velký soubor dat, který je z tohoto důvodu rozdělen do sedmi samostatných zazipovaných souborů, které jsou ke stažení umístěny na konci této stránky. PK zahrnuje :

 • Pamětní knihu Sokola v Kelči
 • Životopisy významných činitelů Sokola
 • Zajímavé události a příhody z života Sokolů
 • Rukopis Aloise Tylicha „ Cestou k Oswienčímu“
 • Krátké seznámení s obrazovými dokumenty
 • Historie Sokolského divadla od roku 1900 do roku 1953
 • Historii jeho pokračování - Divadlo TJ od roku 1956 do roku 1972

1. Pro lepší a hlavně rychlejší běh programu doporučujeme stáhnout si níže uvedené soubory včetně tohoto návodu na Váš počítač do nově vytvořené složky – například „SOKOL Kelč“.
První krok – na horní liště klikněte myší „zobrazit“ - otevře se roleta◦Klikněte na „panely nástrojů“ a myší klikněte na „siť WWW.
◦Zobrazí se nová lišta – umístíte li ukazatel myši na obrázek zobrazí se nabídka funkce, kliknutím na „Přejít“, se můžete pohybovat v otevřeném souboru podle nabídky na roletě. Prohlížení PK spustíte otevřením souboru „ Pamětní kniha Sokola v Kelči.

2.  Po otevření souboru se na obrazovce zobrazí úvodní strana PK, na další stránce je obsah. Kliknutím na číslo stránky program plynule přejde na vybrané místo.


3.  Pro jednodušší ovládání programu a jeho plynulý běh je v textu PK v příslušné kapitole umístěn odkaz na související soubor. První spuštění požadovaného souboru bude chvíli trvat, neboť se musí načíst velký soubor dat.


4. Ke stažení jsou zde uloženy další informace k samostatnému prohlížení :◦V oddíle

 • Historie Sokola“ fotografie ze sokolského alba ve formátu jpg.
 • V oddíle „Divadlo“ fotky ve formátu jpg , programy a evidence her.
 • V oddíle „ Hudba “ je ve formátu MP3 uložena hudba k prezentacím.
 • K prohlížení - Kelečský sokol ve fotografii .pps jsou nejlepší sokolské pochody.
 • K prohlížení - Divadlo Sokol.pps je vhodná skladba R.Korsakova „ Šeherezáda“.
 • K prohlížení - Divadlo TJ.pps je vhodná Smetanova „ Skočná z Prodané nevěsty“.


Příjemné chvíle strávené při prohlížení a studiu „Pamětní knihy Sokola v Kelči“

Vám přejí autoři.
Otakar Tvrdoň a František Scholly


Zazipované soubory ke stažení:

Pamětní kniha Sokola v Kelči - (pdf formát, velikost souboru 1,5 MB)
Divadlo Sokol - (pps formát, velikost souboru 119 MB)
Divadlo TJ - (pps formát, velikost souboru 60 MB)
Divadlo - (adresář s jpg soubory, velikost souboru 100 MB)
Historie Sokola - (adresář s jpg a doc soubory, velikost souboru 70 MB)
Hudba k sokolům - (adresář s mp3 soubory, velikost souboru 46 MB)
Kelečský sokol ve fotografii - (pps formát, velikost souboru 309 MB)