Správa hřbitova

Město Kelč je provozovatelem veřejného pohřebiště v Kelči v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, k jehož provozování vydalo Řád veřejného pohřebiště Města Kelč.

Osoba pověřená správou hřbitova: Václav Wrana, Kelč 476 - tel.: 773 640 888

(hrobová místa, hřbitov, )

Správa hřbitova na MěÚ v Kelči: Bc. Martina Schybolová, tel.: 571 665 913

(smlouvy, změny smluv, změny nájemců, apod.)

Důležité dokumenty:

Nabídky služeb občanům, kteří nemohou pečovat o hroby svých blízkých

Andělské Služby. cz - údržba, úklid, starost o hroby, když vy nemůžete:

Andělské služby

Napsali o službě: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/firma-hrbitov-pece-o-hroby-dusicky.A231026_756648_brno-zpravy_mos1