ČRS, z.s., MO Kelč

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč se představuje

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč (dále jen ČRS MO Kelč) byla založena k datu 1.1.1989. Do tohoto data byli sportovní rybáři z Kelečska členy místních organizací Valašské Meziříčí, Hranice a Hustopeče n/B. V prvních letech po vzniku měla organizace cca 200 členů, od konce devadesátých let se tento počet pohybuje mezi 165 až 185 členy (údaje uvedeny včetně dětí a dorostu).

ČRS MO Kelč v současné době hospodaří jen na mimopstruhovém revíru Juhyně 1A (č.revíru 471033: rybník Chmelník 1, rybník Valcha a chovné rybníky Chmelník 2,3,4).

Od roku 1996 ČRS MO Kelč na svých mimopstruhových revírech hospodaří individuálně (jsme tzv. samostatně hospodařící organizací). Tzn. že na mimopstruhovém revíru platí jen povolenky vydané ČRS MO Kelč.

Do konce roku 2016 ČRS MO Kelč hospodařila i na pstruhovém revíru Juhyně 2 (č.revíru 473033) a pro odchov násady pstruha potočního byl využíván Hájový potok. Od roku 2017 hospodaří na pstruhovém revíru Juhyně 2 (vč.Háj.potoka) MO Choryně (jedná se o rozhodnutí ČRS, z.s., výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko).

Na pstruhovém revíru č. 473 033 bylo v letech 1996 až 2016 provozováno tzv. sdružené hospodaření (na revíru platily jak povolenky vydané ČRS MO Kelč, tak také povolenky územní, celosvazové a celorepublikové). Od roku 2017 přešel tento revír do společného hospodaření. Tzn. na revíru platí povolenky územní, celosvazové a celorepublikové.

Adresa a sídlo spolku:

 • Český rybářský svaz, z.s.,
 • místní organizace Kelč
 • Kelč č.p.241, 756 43  Kelč
 • IČ: 18050522

Korespondeční adresa:

 • Český rybářský svaz, z.s.,
 • místní organizace Kelč
 • Kelč č.p. 370, 756 43  Kelč

Složení výboru ČRS, z.s., MO Kelč

 • předseda: Jaroslav Pajdla, Kelč 462, tel.: 608 884 729
 • jednatel:  Ing.Jaroslav Orel, Kelč 370, tel.: 731 076 430  (prodej hostovských povolenek)
 • hospodář: Ing.Pavel Klvaňa, Němetice 61, tel.: 603 520 014  (prodej host.povolenek)
 • zástupce hospodáře: Ing.Jiří Pitrun, Kelč 101 
 • pokladník-účetní:  Radim Dohnal, Kelč 12                                                                                brigádnický referent:  Bohumil Surovec, Komárno 59, tel.: 732 715 874
 • člen výboru:  Zdeněk Prokeš, Kelč 264

Složení dozorčí komise ČRS, z.s., MO Kelč

 • předseda: Ing.Vlastimil Orel, Kelč 556
 • člen DK: Milan Pavlištík, Kelč
 • člen DK: Michal Kunovský, Němetice

Další informace o činnosti MO Kelč zde: zajmova-cinnost/mo-crs-kelc/aktualni-informace/