MS Kelečsko

Myslivecký spolek  Kelčsko

 • Adresa: 756 43 Kelč 241
 • IČO: 751 30 157
 • DIČ: CZ640503420
 • Myslivecký  spolek Kelečsko
 • 756 43
 • Kelč 241

Pozvání na výroční členskou schůzi

 • Neděle 17.3. 2024 v 10.00 hod.
 • Areál chovatelů a myslivců Kelč

Program:

 • zahájení, volba návrhové komise, kontrola usnesení,
 • zpráva předsedy - plán činnosti na rok 2024
 • zpráva mysliveckého hospodáře
 • zpráva finančního hospodáře - rozpočet na rok 2024
 • zpráva dozorčí rady
 • jednání o přijetí za hosta  Ing. Zd. Smahel, Zd. Papež
 • diskuze, různé
 • usnesení, závěr         

Kelč  8.3. 2024

Ing. Jan R y š k a   sen.

Předseda MS


Informace o tormentaci na ocelové broky.

Kontakt na nejbližší firmu:

CAIRO CZ, spol. s r.o.

 • Lubina 1952
 • 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 • Tel.: +420 556 835 456
 • Bližší informace na internetové stránce: WWW.cairocz.cz.

Webové stránky: http://ms-kelecsko.webnode.cz/

Myslivecká společnost v Kelči vznikla dle „zápisu z ustavující schůze" dne 25. ledna 1948.

Schůzi zahájil nejstarší zájemce, p. Vincenc Haša. Na této schůzi byli zvoleni představitelé - funkcionáři a to aklamací.

Všemi hlasy byli zvoleni:

 • Pajdla Oldřich, předseda
 • Brix Jindřich, místopředseda
 • Horák Karel, jednatel
 • Hlavica Oldřich, pokladník
 • Tvrdoň Ervín, I. hajný
 • Nenutil Ferdinand, II. hajný
 • Hradil Bedřich, revizor účtů
 • Dohnal Karel, revizor účtů

Zápis tehdy provedl Karel Horák.

Dnešní výbor Mysliveckého spolku

předseda: Ing. Jan Ryška st. tel.:603 450 060
místopředseda: Ing.Josef Slimáček, 756 43 Kelč 106
hospodář: Zdeněk Orel, tel.:777 559 074
jednatel: Lubomír Pavelka, 756 43 Kelč 538
finanční hospodář: Ing.Jaroslav Palát, Val. Meziříčí

Dozorčí rada:

 • předseda: Bc Simona Žurková, Kelč tel.:737 304 606
 • člen: Jaroslav Bělocký,757 01 Val. Meziříčí
 • člen: Miroslav Pavelka, Komárovice 58, 756 43 Kelč
 • Správce stránek MS: Lubomír Pavelka
 • Kontakt: tel.: 602 513 502
 • E-mail: lpavelka@volny.cz