GDPR

Kontaktní údaje města jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa:                     Kelč 5, 756 43 Kelč

Datová schránka:    c7fbdp9    

E-podatelna:             mesto@kelc.cz

Telefon:                     571 665 910

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení:   Michaela Škrobánková

E-mail:                       hrarozvojova@gmail.com

Telefon:                     +420 733 137 754

Informace obce o zpracování osobních údajů:

Město Kelč jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

Město zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.