Město Kelč
Město Kelč

Územní plánování

 

Územní plán Kelč - Změna č. 2

naleznete zde: https://www.valasskemezirici.cz/uzemni-plan-kelc-zmena-c-2/d-49814

 

 

Územní plán Kelč - Úplné znění po změně č. 2

naleznete zde: https://www.valasskemezirici.cz/uzemni-plan-kelc-uplne-zneni-po-zmene-c-2/d-52781
 

 

Územní plán Kelč - projednávaná Změna č. 2 Územního plánu Kelč

Projednávanou změnu č.2 naleznete zde:  https://www.valasskemezirici.cz/projednavana-zmena-c-2-uzemniho-planu-kelc/d-49814/p1=17897

 

Územní plán Kelč - úplné znění po vydání změny č. 1

Úplné znění ÚP Kelč po vydání změny č. 1

Textová část Územního plánu Kelč úplné znění po vydání změny

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres VPS, opatření a asanací

Textová část odůvodnění ÚP Kelč

Textová část odůvodnění změny č. 1 ÚP Kelč

Koordinační výkres

Širší vztahy

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Posouzení Územního plánu Kelč z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

Posouzení vlivu koncepce Územního plánu Kelč na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Stanovisko k "Vyhodnocení vlivů územního plánu Kelč na životní prostředí a veřejné zdraví" a k "Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti".

 

Územní plán Kelč - Změna č. 1

Opatření obecné povahy změna č. 1 ÚP Kelč

Textová část návrhu změny č. 1 ÚP Kelč

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPS, opatření a asanací

Textová část odůvodnění změny č. 1 ÚP Kelč

Textová část návrhu změny č. 1 ÚP Kelč srovnávací znění

Koordinační výkres

Širší vztahy

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres základního členění území úplné znění po vydání změny

Hlavní výkres úplné znění po vydání změny

Výkres VPS, opatření a asanací úplné znění po vydání změny

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kelč v uplynulém období 7/2016 - 7/2020

zde ke stažení (943.6 kB)

 

Územní studie U9 lokalita BI 29 Lhota u Kelče

širší vztahy

komplexní urbanistický návrh

návrh parcelace

prostorová regulace

vodní hospodářství

energetika spoje

koordinační výkres

textová část

 

Územní studie U2 - plocha BI 304 v k.ú. Kelč-Staré Město

U2_Textová část

U2_Tabulková část

U2_01_SIRSI VZTAHY

U2_02_URBAN_DOPRAVA

U2_03_PARCELACE

U2_04_PROSTOROVA_REGULACE

U2_05_VODNI_HOSPODARSTVI

U2_06_ENERGETIKA_SPOJE

U2_07_KOORDINACNI_VYKRES

 

Územní studie U5 - plocha BI 15 v k.ú. Komárovice

U5_Textová část

U5_Tabulková_část

U5_01_SIRSI_VZTAHY

U5_02_URBAN_DOPRAVA

U5_03_PARCELACE

U5_04_PROSTOROVA_REGULACE

U5_05_VODNI_HOSPODARSTVI

U5_06_ENERGETIKA_SPOJE

U5_07_KORDINACNI_VYKRES

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kelč v uplynulém období 7/2016 - 7/2020:

zde ke stažení

 

Územní studie U8 - plocha BI 313 v k.ú. Němetice

U8_Textová část

U8_01_SIRSI_VZTAHY

U8_02_URBAN_DOPRAVA

U8_03_PARCELACE

U8_04_PROSTOROVÁ_REGULACE

U8_05_VODNI_HOSPODÁŘSTVÍ

U8_06_ENERGETIKA_SPOJE

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google playApp Store

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Hlášení závad

Hlášení závad

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota

26.8.2021 09:57

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C