Veřejné zakázky

Podle zákona č.134 / 2016 Sb., jsou veřejné zakázky uveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve Věstníku veřejných zakázek.

Veřejné zakázky Města Kelč si můžete vyhledat zde: http://www.isvzus.cz/cs nebo https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00303925

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění:

Akce

  • Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:

"Stavba chodníku podél silnice III/4387 v obci Kelč"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci

"Revitalizace zeleně sídlišť v Kelči"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:

"Obnova polních cest a výsadby stromořadí na Strážné"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na:

"dodání nového, homologovaného a technicky způsobilého dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů" (ukončeno)

název akce: "Kelč (Komárovice) - dopravní automobil"

Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu na
"Stavba chodníku podél silnice III/4395 v obci Němetice"

Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu na 
"Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Kelč"

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu na stavbu "Rekonstrukce zdroje tepla v kotelně ZŠ Kelč"

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu na stavbu "Sportovní areál u ZŠ Kelč"

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu na stavbu "Stavební úpravy domu čp. 4, Kelč":

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu na dodávku "Sběrný dvůr Kelč - dodávka"

Dodatek k výzvě na "Sběrný dvůr Kelč - dodávka" - upřesnění zadávací dokumentace, otázky a odpovědi.

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu na stavební práce "Sběrný dvůr Kelč - stavební práce". Projektová dokumentace a výkaz výměr na vyžádání u Hranické rozvojové agentury.

Dodatek k výzvě na "Sběrný dvůr Kelč - stavební práce" - upřesnění zadávací dokumentace, otázky a odpovědi.

Výzva k podání nabídky: Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Kelč. Nákup univerzálního nosiče nářadí se zametací nástavbou (bez odsávacího zařízení):

Výzva k podání nabídky: Jaro, léto, podzim, zima, na zahradě je to prima - Pořízení herních prvků v přírodním stylu pro školní zahradu mateřské školy v Kelči: