Město Kelč
Město Kelč

OS Anděl

Občanské sdružení Anděl

Údaje o poskytované sociální službě

Název a místo zařízení: Denní stacionář Anděl Kelč – penzion 290
Druh poskytované sociální služby: denní stacionář
Kontaktní osoba: Marta Leinertová

Telefon: 571 641 270, 604 106 835
E-mail: sdruzeniandel@tiscali.cz
Registrace: rozhodnutí z 17.07.2007, Č.j. KUZL 40378/2007/SZD/SLa

Denní stacionář Anděl Kelč

Denní stacionář Anděl Kelč byl založen 28.02.2002, jako odpověď na potřeby místního regionu. Kelč leží na hranicích několika okresů i krajů a odedávná byla tak trochu i na okraji zájmů těchto institucí. Přesto i zde žily a žijí rodiny se zdravotně postiženými dětmi, které zůstaly v domácí péči. Tyto děti postupem času dokončily nějakou základní docházku do školy, dále se již vzdělávat nemohly a v pracovním procesu o ně nebyl zájem. Setrvávaly i nadále v domácím prostředí, kde sice měly velmi dobře uspokojeny citové vazby, ale velmi jim chyběla vazba sociální.
To byl jeden z hlavních důvodů, proč Denní stacionář Anděl vznik. Jeho zřizovatelem se stalo Občanské sdružení Anděl, které založili rodiče handicapovaných dětí. Je to nestátní nezisková organizace. Stěžejní myšlenkou zakladatelů tohoto zařízení je pomoc rodinám, ve kterých jsou žijí lidé se zdravotním postižením.
Původní koncepcí stacionáře byla vize vytvořit společenství lidí, kteří se budou pravidelně - každý den v týdnu scházet, pracovat a rozvíjet pod vedením vychovatele své schopnosti a znalosti, pořádat společné kulturní, sportovní a zážitkové akce, mnohdy v doprovodu rodičů, a tak smysluplně trávit čas.
Postupem doby se změnou zákonů se měnila i koncepce Denního stacionáře Anděl.
Do názvu našeho stacionáře jsme si dali anděla podle legendy o andělu s polámaným křídlem, který nemůže létat. Musí proto přijít jiný anděl, obejmout ho a oba šťastně vzlétnou. Tato legenda velmi pěkně popisuje situaci našich uživatelů, kteří mnoho dokáží, když se jim jenom trošku pomůže.
V denním stacionáři Anděl se dnes poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení - tedy osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poslání denního stacionáře Anděl:

Posláním poskytovaných služeb v denním stacionáři Anděl je snaha umožnit pravidelně využívat tuto službu lidem se sníženou soběstačností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jež omezuje jejich smyslové a fyzické schopnosti s ohledem na jejich individuální přání, potřeby a zájmy.
Umožnit těmto zdravotně postiženým spoluobčanům se specifickými potřebami smysluplné prožívání času, který by vedl ke zvýšení kvality jejich života, dát jim šanci prožít svůj život důstojně v blízkosti svých blízkých a pomoci rodinám, které se o takového člověka starají aby byl plně integrován do společnosti.

Okruh osob, pro které je sociální služba určena:

  • Lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení a lidé s chronickým a duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, bez ohledu na místo trvalého bydliště,
  • lidé od 18 do 64 let,
  • lidé, kteří jsou schopni zapojit se do nabízených aktivit,
  • lidé, kteří chtějí naše služby využívat dobrovolně.

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google playApp Store

Aktuální teplota

5.7.2020 05:12

Aktuální teplota:

14,6 °C

Vlhkost:

84,1 %

Rosný bod:

12 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Hlášení závad

Hlášení závad

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet