Kniha návštěv

Datum vložení: 6. 9. 2012

Dobrý den,

v úvodu vysvětlení této opožděné odpovědi: v souvislosti s novými webovými stránkami města jsme po informaci od webmastera o fungování systému návštěvní knihy zaregistrovali váš dotaz teprve 18.9.2012.

Odkaz na profil zadavatele veřejných zakázek je nově uveden na našich nových webových stránkách ve složce veřejné zakázky. Na profilu zadavatele jsou zadávány podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky jak na stavební práce, tak na dodávky a služby. Od účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách do současnosti město zatím nezadávalo žádnou podlimitní ani nadlimitní veřejnou zakázku.

Veřejné zakázky malého rozsahu, které jsou realizované mimo režim záona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadává město formou oslovení minimálně 3 až 6 uchazečů prostřednictvím agentur, které se zaměřují na zadávání veřejných zakázek. Výsledky výběrových řízení jsou předkládány k projednání městské radě. V případě schválení výběrového řízení rada pověří starostu podpisem smlouvy. Po podpisu smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu nad 0,5 mil. Kč je výsledek výběrového řízení zveřejněn na profilu zadavatele. U jednoduchých veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách jsou osloveni minimálně 3 uchazeči, městská rada provede vyhodnocení nabídek a zadá zakázku uchazeči s nejvýhodnější nabídkou.

Podklady a výsledky výběrových řízení jsou archvovány a jsou k nahlédnutí na městském úřadě.

 

starosta, 21. 9. 2012
Datum vložení: 18. 9. 2012
Datum vložení: 15. 9. 2012
Datum vložení: 13. 9. 2012
Datum vložení: 10. 9. 2012
Datum vložení: 8. 9. 2012
Datum vložení: 4. 9. 2012