Kniha návštěv

Datum vložení: 21. 12. 2018
Datum vložení: 12. 11. 2018

Dobrý den, prioritou vedení města je postupná výstavba chodníků hlavně v těch lokalitách, kde zatím žádné chodníky nejsou. Stavbou nových chodníků chceme zajistit bezpečný pohyb chodců podél státních i místních komunikací. Na rekonstrukci starších stávajících chodníků by mělo dojít po výstavbě chodníků nových. 

Ing.Jaroslav Orel, 28. 11. 2018
Datum vložení: 26. 4. 2018

Dobrý den,

omlouvám se za opožděnou reakci na Váš dotaz. V době podání Vašeho dotazu jsem čerpal dovolenou a pracovník, kterému byl dotaz doručen, bohužel nereagoval.

Oprava části chodníku mezi domy č.p. 18 a 19 skutečně proběhla v roce 2015 v souvislosti s opravou náměstí. Zbylá část chodníku zatím opravena nebyla, vzhledem k menší frekvenci chodců např. v porovnání s opraveným chodníkem „U Kateřinky“, který obyvatelé sídliště „Pod Kateřinkou“ využívají častěji. V letošním roce není s opravou zbytku chodníku mezi domy č.p. 19 a č.p. 18 v rozpočtu kalkulováno, nicméně návrh na opravu může být připraven k zapracování do příštího rozpočtu. Jen pro informaci uvádím, že v letošním roce se plánuje s výstavbou chodníku k mateřské škole, na ulici Bystřické směrem na Všechovice a v ulici Sady Vojtěcha Jasného, kde chodníky nejsou vůbec.

Co se týká druhého dotazu, děkujeme za upozornění, protože propadu dlažby po uložení nového rozvodu elektrické energie v roce 2015, jsme si z důvodu jeho velikosti nevšimli. Nicméně skutečně jde o sednutí podloží na ploše přibližně 11 m x 0,5 m a hloubce propadu několik centimetrů. Zvlněnou dlažbu necháme přeložit, tak aby i zbylá část nájezdu do ulice Pod Pivovarem byla v pořádku. Vnímám, že obě komunikace, na které jste upozornil, máte ve Vašem „zorném poli“ a intenzivně je využíváte, nicméně podobných sednutí podloží po pokládce sítí je na našich místních komunikacích mnoho a jsou v podstatně horším stavu. Jedná se např. o místní komunikaci před mateřskou školkou nebo uličku pod autoopravnou pana Jiříčka, které v letošním roce budeme celoplošně opravovat.

Ještě jednou Vám děkuji za upozornění a minimálně zvlnění dlažby před domem č.p. 259 letos opravíme.

 

Ing. Karel David, starosta

ing. Karel David, 18. 5. 2018
Datum vložení: 1. 12. 2017

Dobrý den,

v letošním roce došlo ke změně firmy zajišťující zimní údržbu komunikací, údržbu v zimě 2017/2018 provádí František Mašlaň – Němetice. Vzhledem k tomu, že úklid provádí nově, na některá místa bohužel zapomněl.

Nejen Klebetov, ale ani některé jiné uličky nebyly rozhrnuty. O neuklizených uličkách byla již firma informována a při následném úklidu sněhu se na ně lépe zaměří a sjedná nápravu. Dnes na Klebetov dorazí náš stroj na úklid chodníků a uličku prosype alespoň interním materiálem.

 

S pozdravem

 

Ing Karel David - starosta

starosta, 4. 12. 2017
Datum vložení: 7. 11. 2017

Vážený pane Hlavico,

k Vašemu příspěvku na webových stránkách města Kelč Vám sděluji, že město Kelč jako silniční správní úřad pro místní komunikace na katastrálních územích města Kelč upozornilo majitele domů u vámi zmiňovaných krajnic a vyzvalo je písemně i osobně k odstranění zdrojů ohrožení bezpečnosti na krajinici místní komunikace. K odstranění překážek dojde neprodleně.

 

Schybolová, 7. 11. 2017
Datum vložení: 10. 9. 2017

Zpráva byla předána správci veřejného osvětlení - bude provedena kontrola krytů a případné závady na rozvaděčích budou odstraněny.

starosta, 15. 9. 2017
Datum vložení: 15. 9. 2017
Datum vložení: 30. 7. 2017

Oprava bude provedena do 11.8.2017.

Schybolová, 31. 7. 2017
Datum vložení: 23. 12. 2016
Datum vložení: 20. 12. 2016

Poslední zveřejněné hlášení bylo dne 4. a 5.12. (pozvánka na pohádku a mikulášskou nadílku). Pak byla hlášena jen pozvánka na školní jarmark a vypouštění balónku.

Od té doby žádné hlášení nebylo.

Schybolová, 21. 12. 2016
Datum vložení: 5. 12. 2016
Datum vložení: 5. 10. 2016
Datum vložení: 2. 10. 2016
Datum vložení: 27. 6. 2016

http://shkelc.rajce.net/Spiritual

autor: Svatopluk Hýža

27. 6. 2016
Datum vložení: 28. 4. 2016
28. 4. 2016
Datum vložení: 24. 12. 2015
Datum vložení: 23. 12. 2015
Datum vložení: 16. 4. 2015

Město Kelč vydalo obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, která zakazuje volný pohyb psů na veřejně přístupných místech. Pokud tedy tato situace nastane a vás nebo okolí pes obtěžuje, oznamte tuto skutečnost Policii ČR-policejní stanici Kelč tel.: 725087297. Je ovšem vhodné situaci zdokumentovat - pořídít fotku, a to ještě před příjezdem Policie ČR, protože v době jejich příjezdu již volně pobíhající pes nemusí být na místě. Také je nutné znát majitele psa. Policie bude dále postupovat případ k přestupkovému řízení na MěÚ Valašské Meziříčí. V případě, že neznáte majitele psa, kontaktujte MěÚ keč tel.. 571 665 910, který má smlouvu se psím útulkem ve Valašském Meziříčí a ten provede odchyt psa.

V případě, že vám pes, jehož majitele znáte, ničí majetek nebo vás obtěžuje na vašem pozemku, postupujte také tak, že oznámíte tuto skutečnost Policii ČR,p.st. Kelč, která případ postoupí ke správnímu řízení na MěÚ Valašské Meziříčí, protože v tomto případě majitel psa porušuje zákon 246/1992 sb., na ochranu zvířat proti týrání (dostatečným způsobem se o svého psa nestará a nemá ho zajištěného). Vhodné je opět před příjezdem Policie pořídit fotodokumentaci.

Fotodokumentaci můžete pořídit i v případě psů znečišťujícíh veřejné prostranství a tuto skutečnost oznámit. Jedná se také o přestupek.

 

stanovisko starosty ing. Karla Davida

Schybolová, 21. 4. 2015
Datum vložení: 13. 2. 2015

Zastupitelstvo města Kelč se schází dle potřeby, minimálně 1x za tři měsíce. Pevné termmíny nejsou stanoveny. Program jednání a termín zasedání je zveřejněn v souladu se zákonem o obcích.

Ing. Karel David, 18. 2. 2015
Datum vložení: 14. 2. 2015

V rámci revitalizace parku se s kácením na severní straně fotbalového hřiště nepočítá, protože to již není park, je to jiná parcela. Nicméně jsem si vědomi faktu, že stromy jsou přerostlé a ve špatném zdravotním stavu, proto se i v této lokalitě bude realizovat částečné kácení a ošetření stromů, mimo projekt ravitalizace parku.

Ing. Karel David, 18. 2. 2015
Datum vložení: 17. 2. 2015

Program jednání a termín zasedání je zveřejněn v souladu se zákonem o obcích. Na webových stránkách je zveřejněn na úřední desce, rovněž na úvodní stránce a v aktualitách.

Schybolová, 18. 2. 2015
Datum vložení: 13. 1. 2015
Datum vložení: 6. 1. 2015

Kelč - část města - téměř celé město

Kelč - část města + MČ - ulice směr od Bystřice, Hranic, Sázany, pod sýpkou, pod pivovarem, řadovky, ulice směr Skalička a místní části

V době, kdy se takto rozdělil svoz odpadu, byli občané informováni o tom, do které části patří.

Nově přistěhovaní dostanou tuto informaci při přihlášení k odpadu spolu s dalšími informacemi o likvidaci veškerého odpadu v Kelči.

 

Schybolová, 7. 1. 2015
Datum vložení: 6. 1. 2015
Datum vložení: 10. 8. 2014
11. 8. 2014
Datum vložení: 11. 8. 2014

Dobrý den,

plán náměstí po stavebních úpravách je umístěn ve vstupu do radnice a na stavební buňce ve směru od lékárny. Smlouva je podepsána s dodavetelem stavby do 31. 3 2015, což je uvedeno i na velkoplošném panelu na stavební buňce ve směru od krajské komunikace. Harmonogram stavebních prací je rozfázován v kratším termínu, a to do konce roku 2014.

Ing. Karel David -  starosta

Ing. Karel David, 11. 8. 2014
Datum vložení: 10. 7. 2014

O rekonstrukci náměstí se začalo uvažovat již od konce roku 2008. Národní památkový ústav v Kroměříži se přiklonil k jedné z variant ing. arch. Lumíra Šobory, jejíž součástí bylo přemístění památníku obětem druhé světové války (holubice) z historického náměstí. K této variantě se svými připomínkami přikláněli také občané již v roce 2009. Přesunutí památníku vyplynulo tedy z vybrané varianty stavebních úprav náměstí a nebyla to určitě prvoplánová myšlenka. Nicméně na zrekonstruovaném historickém náměstí je ponechání této plastiky i podle mého názoru minimálně nevhodné. K územnímu řízení, které probíhalo v létě 2012, i stavebnímu řízení, které probíhalo na jaře a v létě roku 2013, se vyjadřoval jak odbor památkové péče MěÚ Valašské Meziříčí, tak i Národní památkový ústav v Kroměříži a ke koncepci s přemístěním památníku nebyly připomínky, ba naopak. Vzhledem k tomu, že je tento památník – válečný hrob (pietní místo) evidovaný u ministerstva obrany – odbor pro válečné veterány, souhlas s jeho přemístěním vydávalo ministerstvo obrany. Pro upřesnění uvádím, že podmínkou ministerstva obrany pro přemístění bylo zachování místa v centru obce na viditelném místě, nejlépe v blízkosti nějaké úřední budovy, v dosahu komunikace tak, aby tento památník nebyl přesunut do prostoru bez možnosti přístupu občanů na uzavřené nebo „nekulturní“ místo (např. dvůr, sklad apod.). V současnosti je plastika holubice přesunuta na předem připravené místo a v nejbližší době bude umístěna na travnatou plochu do prostoru mezi základní školu a benzínovou pumpu.  Věřte, že ač jsem hrůzy druhé světové války osobně nezažil, jsem si vědom toho, že si je musíme stále připomínat, a proto tento památník musí být na očích. Někteří v něm možná vidí artefakt socialistického režimu, možná je poplatný době svého vzniku (nejsem historik ani nemám umělecké vzdělání, tudíž odborné hodnocení tohoto díla socialistického realismu přenechávám na jiných), nicméně holubice jako mírový symbol je symbol apolitický, nadčasový a mimo jakoukoliv ideologii.

 

ing. Karel David, 27. 7. 2014
Datum vložení: 17. 7. 2014

Dobrý den,

situace na místním hřbitově je nám známa a souhlasíme s tím, co píšete. V současné době jsou chodníky již podruhé chemicky ošetřené proti plevelům. Pracovníci MěÚ mají naplánovanou údržbu na zítra 18. 7. 2014, která bude spočívat jak v úklidu chodníků, tak v sečení zeleně mezi hroby. Věříme, že situace již bude přijatelnější.

V červnu bylo nutné upřednostnit šečení a údržbu v Kelči a místních částech, kdy se konaly různé společenské a kulturní akce. Začátkem července byl provedeno chemické ošetření chodníků na hřbitově a právě v těchto dnech budou práce pokračovat.

 

Schybolová, 17. 7. 2014
Datum vložení: 28. 6. 2014
30. 6. 2014
Datum vložení: 30. 6. 2014
30. 6. 2014
Datum vložení: 25. 6. 2014

XVIII. Kelečské slavnosti - plakát se zobrazí v kalendáři vpravo nebo v rubrice události - kam za kulturou

Schybolová, 26. 6. 2014
Datum vložení: 23. 6. 2014
Datum vložení: 5. 6. 2014
11. 6. 2014
Datum vložení: 10. 5. 2014
12. 5. 2014
Datum vložení: 2. 5. 2014

Lze se poučit na WIKIPEDIE - fonologie češtiny. V češtině existuje tzv. vkladné E - např. lež-lži, matka-matek,Odry-oderský pro snadnější výslovnost.. Obojí je tedy správné.

Schillingová, 7. 5. 2014
Datum vložení: 7. 5. 2014
7. 5. 2014
Datum vložení: 28. 4. 2014

Komunikace je silnice II. třídy, která spadá pod Ředitelství silnic Zlínského kraje. Pan starosta na problém (přesně tak, jak je uveden v příspěvku) upozorňoval již před 10 dny kompetentní oddělení a doporučoval zvýraznit dopravní značení, popř. upravit tak, aby byla přednost na křižovatce zřetelnější. Jejich stanovisko je prozatím negativní.

Schybolová, 29. 4. 2014
Datum vložení: 7. 4. 2014
Datum vložení: 10. 2. 2014

Vážený anonyme,
psi nebyli odchyceni, hlášení proběhlo na základě žádosti občanů, kteří uvedené psy nalezli, bylo jim líto je nechat běhat po komunikaci mezi auty a přivedli je na úřad.  Labrador v Kelči byl na dvoře něco přes hodinu, pak si pro něj majitel přišel. Retrívr a jezevčík v Komárovicích jsou v dobrých rukou a čekají, až se jejich majitel přihlásí. Pokud se majitel neozve, budou psi převezeni do útulku do Valašského Meziříčí.
Město Kelč útulek nevlastní a věřte, že ani nám se nelíbí, když nezajištění psi běhají po Kelči a nebo čekají na svého pána na dvoře, který k tomu není přizpůsobený.
Anonyme, budete se divit, ale převládají názory, že zaběhlí psi se nemají nechávat pobíhat, ale mají se zadržet, aby si je majitelé mohli vyzvednout. Většinou se po hlášení ozve majitel nalezeného psa, nebo naopak se přihlásí někdo, kdo slyšel hlášení a našel vyhlášeného ztraceného psa.
 

Schybolová, 11. 2. 2014
Datum vložení: 25. 11. 2013

 

Dobrý den,
děkujeme za upozornění, překop byl včera doplněn materiálem a zahutněn.
Jen pro upřesnění, překop nebyl akcí VaK Vsetín a.s., ale vybudování kanalizační přípojky k domu č.p. 259.


S pozdravem
 

Ing. Karel David, starosta, 27. 11. 2013
Datum vložení: 4. 11. 2013
Datum vložení: 1. 10. 2013

Antukové hřiště má v nájmu TJ Kelč, oddíl odbíjené.

Budova kina je jednoúčelové zařízení. Provoz kina byl ukončen. Prozatím se neví, jaké využití bude budova v budoucnu mít. Pokud má tazatel nějaký nápad, uvítáme ho.

 

ing. Karel David, starosta, 2. 10. 2013
Datum vložení: 21. 9. 2013

Dobrý den,
vyznačení inženýrských sítí na náměstí nemá s rekonstrukcí náměstí nic společného. Firma VaK Vsetín bude na náměstí opravovat vodovodní řád a v uličce ke Kateřince bude měnit kanalizační stoku, která je v dezolátním stavu.
Rekonstrukce náměstí je z ekonomických důvodů podmíněna přidělením dotace, kterou jsme bohužel nezískali. Nyní se o přidělení dotace pokoušíme znovu. Žádost byla podána 12.9.2013.

Ing. Karel David, 23. 9. 2013
Datum vložení: 16. 9. 2013

Dobrý den,
výstavba závisí na dotaci poskytovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost byla podána 27.9.2012 a doposud na ni nebylo reagováno. Ve stejné situaci je dalších 68 žadatelů o dotaci.
Vzhledem k tomu, že doposud o dotaci nebylo rozhodnuto, budeme o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště u ZŠ žádat v letošním roce znovu.
Ing. Karel David
starosta

16. 9. 2013
Datum vložení: 30. 7. 2013

Podnět se týkal správnosti řešení vjezdu na nově budované parkoviště v Kelči.

Příspěvek zde nezveřejňujeme, protože se jedná o nepodepsaný a „mírně ironický“ příspěvek.

I přes tuto skutečnost chci ujistit autora příspěvku, že jsme podnět „nehodili“ do koše,

ale podnětem se společně s projektantem a dodavatelem stavby zabýváme.

S přáním pěkných dnů

Jaroslav Orel

místostarosta, 2. 8. 2013
Datum vložení: 30. 7. 2013

Dobrý den,

stavba parkoviště by měla být dle uzavřené smlouvy dokončena do 31.8.2013. Pevně věřím, že tomu tak skutečně bude.

Stavba je nyní na pár dnů dočasně pozastavena, nejpozději začátkem příštího týdne by měly práce na pokládce zpevněné plochy opět pokračovat.

Přeji pěkný den

Jaroslav Orel

místostarosta, 30. 7. 2013
Datum vložení: 8. 7. 2013

Zpravodaj 7-8/2013 bude zřejmě ve středu.

Alžběta Pitrunová, 9. 7. 2013
Datum vložení: 30. 6. 2013
Datum vložení: 6. 6. 2013

V uvedené lokalitě jsou v domcích pouze občané s trvalým pobytem v Kelči, všichni mají na své čp. vyzvednutou známku na popelnici.

Bohužel s tím svinčíkem v příkopě máte pravdu, je to smutné. Jelikož se nám nepodařilo z nalezeného odpadu indentifikovat původce a žádné konkrétní informace o původci nemáme, nemůžeme ani nikoho oslovit, popř. pokutovat. Pokud jste ale někoho konkrétního viděl vy osobně, můžete to přijít nahlásit, pak už by se v dané věci dalo něco podniknout.

Schybolová, 10. 6. 2013
Datum vložení: 18. 5. 2013

Nad podobným dotazem jsme na těchto stránkách diskutovali před rokem. I letos občané požadují, aby byly veřejné plochy posečeny. Snažíme se jim vyhovět v době, kdy je rušeno co nejméně lidí, ale i tehdy, kdy počasí dovolí. Není však v našich silách, aby byli všichni občané vždy spokojeni. Případ, který popisuje rozhořčený občan, je toho příkladem. Protože sekačka pana Plesníka byla v poruše, s přerostlou trávou vypomohli jiní pracovníci městské zeleně. Nemohli ale čekat, až bude úplné sucho, proto výsledek sečení nebyl takový, na jaký jsou občané v dané lokalitě zvyklí. Po opravě sekačky využil pan Plesník počasí a bez ohledu na svou pracovní dobu plochy "doladil".

Jiří Michalík, 20. 5. 2013
Datum vložení: 7. 5. 2013

Požádali jsme firmu o odstranění čidla z provozu.

Schybolová, 10. 5. 2013
Datum vložení: 8. 4. 2013

V prvním okamžiku jsem zvažoval, že na takovou otázku snad ani nebudu odpovídat, protože mne nenapadalo, jak na ni mám objektivně, nezaujatě reagovat. Takže jen fakticky. Všechny sbírky probíhající v Kelči splňují veškeré platné legislativní normy. Snad si tazatel z tohoto příspěvku pouze neuvědomil rozdíl mezi nabízeným prodejem elektřiny, plynu a sociální nebo humanitární sbírkou. Upřímně mu přeji, aby nikdy ve svém životě žádnou sociální ani humanitární pomoc nepotřeboval.

Ing. Karel David - starosta

Ing. Karel David, 10. 4. 2013
Datum vložení: 6. 2. 2013
Datum vložení: 28. 1. 2013
29. 1. 2013
Datum vložení: 7. 1. 2013

Hlášení se týkalo pozvání na nedělní koncert. Tato pozvánka byla i na webu v aktualitách. Text hlášení jsem nahrávala v sobotu. Pokusím se příště neopomenout dát hlášení i na web.

Schybolová, 7. 1. 2013
Datum vložení: 21. 12. 2012
Datum vložení: 11. 12. 2012
13. 12. 2012
Datum vložení: 9. 12. 2012
11. 12. 2012
Datum vložení: 30. 11. 2012

Město zadá odbornému dendrologovi zpracování posudku na uvedenou alej. Na jeho základě budeme dále postupovat.

Jiří Michalík, 3. 12. 2012
Datum vložení: 27. 11. 2012

Alej listnatých stromů - habrů za hřbitovní zdí byla vysázena někdy po roce 1990 jako náhradní výsadba za pokácené lípy na hřbitově. Alej roste na soukromém pozemku. Ale ani v případě, že by byla v majetku obce, nelze ji vykácet. Padající listí není důvod ke kácení.

Jiří Michalík, 28. 11. 2012
Datum vložení: 25. 11. 2012

Zábrany s řetězy byly kolem bytovek instalovány na žádost domovních důvěrníků uvedených bytovek, aby se zabránilo vjezdu a parkování neukázněným řidičům na zelených plochách. Odstranění zábrany pro záchranné složky je v případě nutnosti velice jednoduché. Daleko větší problém při zásahu by bylo zaparkované auto. Nakolik jsou zábrany estetické, je na posouzení každého.

Za sebe můžu ujistit každého, že bych daleko raději viděl volné zelené plochy bez zábran, ale také bez vyjetých kolejí.

Jiří Michalík, 26. 11. 2012
Datum vložení: 3. 11. 2012

Dobrý den,

Zpravodaj pro občany Lhoty byl předán ve středu 1.listopadu 2012. Pokud nemáte výtisk ve schránce, obraťte se na pana Pavelku-předsedu Osadního výboru Lhota.

Odpoveď jsem poslala i na váš uvedený meil, který je bohužel falešný. Pokud byste uvedl (a) správný meil, odpověděla bych dříve.

Schybolová, 5. 11. 2012
Datum vložení: 17. 10. 2012
Datum vložení: 16. 10. 2012
Datum vložení: 4. 10. 2012
Datum vložení: 2. 10. 2012

Město samozřejmě se soudem komunikuje, ale do uzavření řízení ve věci dědictví bude auto v Kelči. Řízení by mělo skončit v nejbližších dnech. Poté budeme pravděpodobně jednat s Úřadem pro zatupování státu.

Pozn.: Není to vrak, auto má SPZ a je řádně registrováno.

Schybolová, 3. 10. 2012
Datum vložení: 2. 10. 2012
2. 10. 2012
Datum vložení: 1. 10. 2012

Osobní automobil zn. Škoda Felicia je součástí movitého majetku v rámci likvidace dědictví, což řeší soud-odd.dědictví. Oznámení o prodeji veškerého movitého majetku po Josefu Poláškovi bylo vyvěšeno na úřední desce již od 31.8.2012. Do 1.10.2012 se mohl přihlásit případný zájemce o koupi. Tedy jak již bylo zodpovězeno, toto neřeší město Kelč, ale soud. V případě, že se nepřihlásí žádný zájemce, bude věc dále řešit stát.Další dotazy směrujte k soudu.

Schybolová, 2. 10. 2012
Datum vložení: 28. 9. 2012

Dobrý den.
Auto bývalého pana školníka je součástí dědického řízení a je nabídnuto k prodeji.
Alžběta Pitrunová

MěÚ Kelč, 1. 10. 2012
Datum vložení: 27. 9. 2012

Dobrý den.
Úřední desku najdete vlevo úplně nahoře v červohnědém poli. Po rozkliknutí se Vám objeví aktuální úřední deska a můžete si zde najít i archiv. Aktuality mají záložku také úplně nahoře. Error na úvodní stránce si můžete odstranit v nastavení Vašeho počítače - v záložce Možnosti internetu.
Alžběta Pitrunová

MěÚ Kelč, 27. 9. 2012
Datum vložení: 6. 9. 2012

Dobrý den,

v úvodu vysvětlení této opožděné odpovědi: v souvislosti s novými webovými stránkami města jsme po informaci od webmastera o fungování systému návštěvní knihy zaregistrovali váš dotaz teprve 18.9.2012.

Odkaz na profil zadavatele veřejných zakázek je nově uveden na našich nových webových stránkách ve složce veřejné zakázky. Na profilu zadavatele jsou zadávány podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky jak na stavební práce, tak na dodávky a služby. Od účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách do současnosti město zatím nezadávalo žádnou podlimitní ani nadlimitní veřejnou zakázku.

Veřejné zakázky malého rozsahu, které jsou realizované mimo režim záona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadává město formou oslovení minimálně 3 až 6 uchazečů prostřednictvím agentur, které se zaměřují na zadávání veřejných zakázek. Výsledky výběrových řízení jsou předkládány k projednání městské radě. V případě schválení výběrového řízení rada pověří starostu podpisem smlouvy. Po podpisu smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu nad 0,5 mil. Kč je výsledek výběrového řízení zveřejněn na profilu zadavatele. U jednoduchých veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách jsou osloveni minimálně 3 uchazeči, městská rada provede vyhodnocení nabídek a zadá zakázku uchazeči s nejvýhodnější nabídkou.

Podklady a výsledky výběrových řízení jsou archvovány a jsou k nahlédnutí na městském úřadě.

 

starosta, 21. 9. 2012
Datum vložení: 18. 9. 2012
Datum vložení: 15. 9. 2012
Datum vložení: 13. 9. 2012
Datum vložení: 10. 9. 2012
Datum vložení: 8. 9. 2012
Datum vložení: 4. 9. 2012