Kniha návštěv

Datum vložení: 21. 12. 2018
Datum vložení: 12. 11. 2018

Dobrý den, prioritou vedení města je postupná výstavba chodníků hlavně v těch lokalitách, kde zatím žádné chodníky nejsou. Stavbou nových chodníků chceme zajistit bezpečný pohyb chodců podél státních i místních komunikací. Na rekonstrukci starších stávajících chodníků by mělo dojít po výstavbě chodníků nových. 

Ing.Jaroslav Orel, 28. 11. 2018
Datum vložení: 26. 4. 2018

Dobrý den,

omlouvám se za opožděnou reakci na Váš dotaz. V době podání Vašeho dotazu jsem čerpal dovolenou a pracovník, kterému byl dotaz doručen, bohužel nereagoval.

Oprava části chodníku mezi domy č.p. 18 a 19 skutečně proběhla v roce 2015 v souvislosti s opravou náměstí. Zbylá část chodníku zatím opravena nebyla, vzhledem k menší frekvenci chodců např. v porovnání s opraveným chodníkem „U Kateřinky“, který obyvatelé sídliště „Pod Kateřinkou“ využívají častěji. V letošním roce není s opravou zbytku chodníku mezi domy č.p. 19 a č.p. 18 v rozpočtu kalkulováno, nicméně návrh na opravu může být připraven k zapracování do příštího rozpočtu. Jen pro informaci uvádím, že v letošním roce se plánuje s výstavbou chodníku k mateřské škole, na ulici Bystřické směrem na Všechovice a v ulici Sady Vojtěcha Jasného, kde chodníky nejsou vůbec.

Co se týká druhého dotazu, děkujeme za upozornění, protože propadu dlažby po uložení nového rozvodu elektrické energie v roce 2015, jsme si z důvodu jeho velikosti nevšimli. Nicméně skutečně jde o sednutí podloží na ploše přibližně 11 m x 0,5 m a hloubce propadu několik centimetrů. Zvlněnou dlažbu necháme přeložit, tak aby i zbylá část nájezdu do ulice Pod Pivovarem byla v pořádku. Vnímám, že obě komunikace, na které jste upozornil, máte ve Vašem „zorném poli“ a intenzivně je využíváte, nicméně podobných sednutí podloží po pokládce sítí je na našich místních komunikacích mnoho a jsou v podstatně horším stavu. Jedná se např. o místní komunikaci před mateřskou školkou nebo uličku pod autoopravnou pana Jiříčka, které v letošním roce budeme celoplošně opravovat.

Ještě jednou Vám děkuji za upozornění a minimálně zvlnění dlažby před domem č.p. 259 letos opravíme.

 

Ing. Karel David, starosta

ing. Karel David, 18. 5. 2018
Datum vložení: 1. 12. 2017

Dobrý den,

v letošním roce došlo ke změně firmy zajišťující zimní údržbu komunikací, údržbu v zimě 2017/2018 provádí František Mašlaň – Němetice. Vzhledem k tomu, že úklid provádí nově, na některá místa bohužel zapomněl.

Nejen Klebetov, ale ani některé jiné uličky nebyly rozhrnuty. O neuklizených uličkách byla již firma informována a při následném úklidu sněhu se na ně lépe zaměří a sjedná nápravu. Dnes na Klebetov dorazí náš stroj na úklid chodníků a uličku prosype alespoň interním materiálem.

 

S pozdravem

 

Ing Karel David - starosta

starosta, 4. 12. 2017
Datum vložení: 7. 11. 2017

Vážený pane Hlavico,

k Vašemu příspěvku na webových stránkách města Kelč Vám sděluji, že město Kelč jako silniční správní úřad pro místní komunikace na katastrálních územích města Kelč upozornilo majitele domů u vámi zmiňovaných krajnic a vyzvalo je písemně i osobně k odstranění zdrojů ohrožení bezpečnosti na krajinici místní komunikace. K odstranění překážek dojde neprodleně.

 

Schybolová, 7. 11. 2017
Datum vložení: 10. 9. 2017

Zpráva byla předána správci veřejného osvětlení - bude provedena kontrola krytů a případné závady na rozvaděčích budou odstraněny.

starosta, 15. 9. 2017
Datum vložení: 15. 9. 2017
Datum vložení: 30. 7. 2017

Oprava bude provedena do 11.8.2017.

Schybolová, 31. 7. 2017
Datum vložení: 23. 12. 2016
Datum vložení: 20. 12. 2016

Poslední zveřejněné hlášení bylo dne 4. a 5.12. (pozvánka na pohádku a mikulášskou nadílku). Pak byla hlášena jen pozvánka na školní jarmark a vypouštění balónku.

Od té doby žádné hlášení nebylo.

Schybolová, 21. 12. 2016