Kniha návštěv

Datum vložení: 5. 12. 2016
Datum vložení: 5. 10. 2016
Datum vložení: 2. 10. 2016
Datum vložení: 27. 6. 2016

http://shkelc.rajce.net/Spiritual

autor: Svatopluk Hýža

27. 6. 2016
Datum vložení: 28. 4. 2016
28. 4. 2016
Datum vložení: 24. 12. 2015
Datum vložení: 23. 12. 2015
Datum vložení: 16. 4. 2015

Město Kelč vydalo obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, která zakazuje volný pohyb psů na veřejně přístupných místech. Pokud tedy tato situace nastane a vás nebo okolí pes obtěžuje, oznamte tuto skutečnost Policii ČR-policejní stanici Kelč tel.: 725087297. Je ovšem vhodné situaci zdokumentovat - pořídít fotku, a to ještě před příjezdem Policie ČR, protože v době jejich příjezdu již volně pobíhající pes nemusí být na místě. Také je nutné znát majitele psa. Policie bude dále postupovat případ k přestupkovému řízení na MěÚ Valašské Meziříčí. V případě, že neznáte majitele psa, kontaktujte MěÚ keč tel.. 571 665 910, který má smlouvu se psím útulkem ve Valašském Meziříčí a ten provede odchyt psa.

V případě, že vám pes, jehož majitele znáte, ničí majetek nebo vás obtěžuje na vašem pozemku, postupujte také tak, že oznámíte tuto skutečnost Policii ČR,p.st. Kelč, která případ postoupí ke správnímu řízení na MěÚ Valašské Meziříčí, protože v tomto případě majitel psa porušuje zákon 246/1992 sb., na ochranu zvířat proti týrání (dostatečným způsobem se o svého psa nestará a nemá ho zajištěného). Vhodné je opět před příjezdem Policie pořídit fotodokumentaci.

Fotodokumentaci můžete pořídit i v případě psů znečišťujícíh veřejné prostranství a tuto skutečnost oznámit. Jedná se také o přestupek.

 

stanovisko starosty ing. Karla Davida

Schybolová, 21. 4. 2015
Datum vložení: 13. 2. 2015

Zastupitelstvo města Kelč se schází dle potřeby, minimálně 1x za tři měsíce. Pevné termmíny nejsou stanoveny. Program jednání a termín zasedání je zveřejněn v souladu se zákonem o obcích.

Ing. Karel David, 18. 2. 2015
Datum vložení: 14. 2. 2015

V rámci revitalizace parku se s kácením na severní straně fotbalového hřiště nepočítá, protože to již není park, je to jiná parcela. Nicméně jsem si vědomi faktu, že stromy jsou přerostlé a ve špatném zdravotním stavu, proto se i v této lokalitě bude realizovat částečné kácení a ošetření stromů, mimo projekt ravitalizace parku.

Ing. Karel David, 18. 2. 2015