Kniha návštěv

Datum vložení: 17. 2. 2015

Program jednání a termín zasedání je zveřejněn v souladu se zákonem o obcích. Na webových stránkách je zveřejněn na úřední desce, rovněž na úvodní stránce a v aktualitách.

Schybolová, 18. 2. 2015
Datum vložení: 13. 1. 2015
Datum vložení: 6. 1. 2015

Kelč - část města - téměř celé město

Kelč - část města + MČ - ulice směr od Bystřice, Hranic, Sázany, pod sýpkou, pod pivovarem, řadovky, ulice směr Skalička a místní části

V době, kdy se takto rozdělil svoz odpadu, byli občané informováni o tom, do které části patří.

Nově přistěhovaní dostanou tuto informaci při přihlášení k odpadu spolu s dalšími informacemi o likvidaci veškerého odpadu v Kelči.

 

Schybolová, 7. 1. 2015
Datum vložení: 6. 1. 2015
Datum vložení: 10. 8. 2014
11. 8. 2014
Datum vložení: 11. 8. 2014

Dobrý den,

plán náměstí po stavebních úpravách je umístěn ve vstupu do radnice a na stavební buňce ve směru od lékárny. Smlouva je podepsána s dodavetelem stavby do 31. 3 2015, což je uvedeno i na velkoplošném panelu na stavební buňce ve směru od krajské komunikace. Harmonogram stavebních prací je rozfázován v kratším termínu, a to do konce roku 2014.

Ing. Karel David -  starosta

Ing. Karel David, 11. 8. 2014
Datum vložení: 10. 7. 2014

O rekonstrukci náměstí se začalo uvažovat již od konce roku 2008. Národní památkový ústav v Kroměříži se přiklonil k jedné z variant ing. arch. Lumíra Šobory, jejíž součástí bylo přemístění památníku obětem druhé světové války (holubice) z historického náměstí. K této variantě se svými připomínkami přikláněli také občané již v roce 2009. Přesunutí památníku vyplynulo tedy z vybrané varianty stavebních úprav náměstí a nebyla to určitě prvoplánová myšlenka. Nicméně na zrekonstruovaném historickém náměstí je ponechání této plastiky i podle mého názoru minimálně nevhodné. K územnímu řízení, které probíhalo v létě 2012, i stavebnímu řízení, které probíhalo na jaře a v létě roku 2013, se vyjadřoval jak odbor památkové péče MěÚ Valašské Meziříčí, tak i Národní památkový ústav v Kroměříži a ke koncepci s přemístěním památníku nebyly připomínky, ba naopak. Vzhledem k tomu, že je tento památník – válečný hrob (pietní místo) evidovaný u ministerstva obrany – odbor pro válečné veterány, souhlas s jeho přemístěním vydávalo ministerstvo obrany. Pro upřesnění uvádím, že podmínkou ministerstva obrany pro přemístění bylo zachování místa v centru obce na viditelném místě, nejlépe v blízkosti nějaké úřední budovy, v dosahu komunikace tak, aby tento památník nebyl přesunut do prostoru bez možnosti přístupu občanů na uzavřené nebo „nekulturní“ místo (např. dvůr, sklad apod.). V současnosti je plastika holubice přesunuta na předem připravené místo a v nejbližší době bude umístěna na travnatou plochu do prostoru mezi základní školu a benzínovou pumpu.  Věřte, že ač jsem hrůzy druhé světové války osobně nezažil, jsem si vědom toho, že si je musíme stále připomínat, a proto tento památník musí být na očích. Někteří v něm možná vidí artefakt socialistického režimu, možná je poplatný době svého vzniku (nejsem historik ani nemám umělecké vzdělání, tudíž odborné hodnocení tohoto díla socialistického realismu přenechávám na jiných), nicméně holubice jako mírový symbol je symbol apolitický, nadčasový a mimo jakoukoliv ideologii.

 

ing. Karel David, 27. 7. 2014
Datum vložení: 17. 7. 2014

Dobrý den,

situace na místním hřbitově je nám známa a souhlasíme s tím, co píšete. V současné době jsou chodníky již podruhé chemicky ošetřené proti plevelům. Pracovníci MěÚ mají naplánovanou údržbu na zítra 18. 7. 2014, která bude spočívat jak v úklidu chodníků, tak v sečení zeleně mezi hroby. Věříme, že situace již bude přijatelnější.

V červnu bylo nutné upřednostnit šečení a údržbu v Kelči a místních částech, kdy se konaly různé společenské a kulturní akce. Začátkem července byl provedeno chemické ošetření chodníků na hřbitově a právě v těchto dnech budou práce pokračovat.

 

Schybolová, 17. 7. 2014
Datum vložení: 28. 6. 2014
30. 6. 2014
Datum vložení: 30. 6. 2014
30. 6. 2014