OS Anděl

Občanské sdružení Anděl

Název sociální služby: Denní stacionář Anděl Kelč – k 30.4.2020 byl provoz ukončen.