Úvod

-

Anotace: Metoděj Jahn
 


V letošním roce vzpomínáme 65. výročí úmrtí Metoděje Jahna, valašského spisovatele a povídkáře.
Narodil se 14. října 1865 ve Valašském Meziříčí. V letech 1901-1919 učil v Komárovicích, od roku 1919 byl řídícím učitelem v Rožnově pod Radhoštěm, kde působil až do roku 1925 a kde žil až do konce svého života. Zemřel 14. září 1942 
v Hranicích na Moravě.
Dílo Metoděje Jahna se podobá dílu K.V.Raise. Hrdiny jsou převážně slabí, mravně nalomení nebo do vůle osudu oddaní lidé, jejichž jednání určuje nevybíravé sobectví a zápas o zisk. Má porozumění pro bídný život, proto jeho pohledy do horalského života jsou vlastně psychologickými studiemi. Je to obraz života na valašské dědině v té době trpící bídou, pověrami, náboženskými předsudky, společenskou a kulturní zaostalostí. Jeho příběhy sice mají většinou melancholický ráz, ale přece jen jsou prozářeny autorovou vírou ve spravedlnost.

Komárovice

Metoděj Jahn

Dědina malá, čísel čtyřicet,
na mírných svazích pásy rolí jen,
s rodinou jsem tu pěknou řádku let,
v tiché žil práci, světu utajen.

Na polích klas a v sadech ovoce,
ve chlévech statné koně, zdravý skot,
roboty však tu dost rok po roce
od vesna k mrazu stále o překot.

K Matičce boží za požehnání
na Hostýn v létě obvyklá je pouť,
jako by z duše z lopot střání
chtěla si aspoň chvíli oddychnout.

Přečkal jsem tady běsné války dni,
ztratil tu trojí mladou ratolest,
stesk po ní dlouho, marně srdcem zní :
proč, proč mi vzato, dál co mělo kvést?

Věky žít bude tichá dědina,
v závětří skryta jak ten celý kraj,
mysl si často ráda vzpomíná
na dělný lid a selský lesík Háj.

Milada Davidová

Datum vložení: 30. 9. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2007 0:00
Autor: Super Admin