Milena Chvatíková

 • komplexní zajišťování správy evidence poplatků za odpad, výdej popelnic a pytlů na tříděný odpad
 • zpracování inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku
 • zajišťování pokladních služeb včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti
 • vybírání místních poplatků
 • zajišťování skartačního řízení dokumentů
 • zabezpečování kulturních a společenských akcí města nebo MěÚ
 • distribuce Zpravodaje
 • organizace provozu v kulturním a hasičském domě
 • vykonávání různorodých administrativních prací
 • práce dle pokynů starosty
 •  

Role v org. struktuře

Referent státní správy a samosprávy - Městský úřad
Člen - Sociální komise

Kontakty

Telefon: 571 665 913
E-mail: chvatikova@kelc.cz
Stáhnout vizitku (vCard)