Město Kelč
Město Kelč

Roman Machač

 • navrhuje a zpracovává dlouhodobou koncepci investičního rozvoje města,
 • zpracovává návrh prováděcího investičního programu města a předkládá jej orgánům města k projednání,
 • zodpovídá za realizaci schváleného investičního programu,
 • spolupracuje při sestavování finančního rozpočtu města v oblasti investic,
 • organizuje výběrová řízení na projekční a stavební práce,
 • organizuje a řídí práce v oblasti předprojektové a projektové přípravy a realizace staveb,
 • organizuje a řídí soubor činností souvisejících s uzavíráním obchodně závazkových vztahů pro přípravu a realizaci staveb,
 • zúčastňuje se jednání s orgány souvisejících s ochranou životního prostředí, zabezpečením inženýrských sítí apod.,
 • zpracovává návrhy na zařazení žádostí o rekonstrukci a realizaci staveb, zejména inženýrských sítí a předkládá je k posouzení,
 • zodpovídá za včasné a správné vypracování a předání zařazovacích (vyřazovacích) protokolů dlouhodobého hmotného majetku, a to za svou zpracovávanou oblast,
 • při výkonu agendy, jejichž působnost byla oznámena:

-má povinnost poskytnout editorovi referenčních údajů v základním registru potřebnou  

  součinnost pro ověření správnosti údajů,

-má povinnost využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním

  registru pouze v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle zákona č.

  111/2009 Sb., o základních registrech nebo jiných právních předpisů,

 • plní další úkoly v rámci druhu práce dle pokynů starosty.

Role v org. struktuře

Investiční technik - Městský úřad

Kontakty

Telefon: 571 665 919
E-mail: machac@kelc.cz
Stáhnout vizitku (vCard)

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google playApp Store

Aktuální teplota

26.8.2021 09:57

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Hlášení závad

Hlášení závad

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet