Kniha návštěv

Datum vložení: 4. 11. 2013
Datum vložení: 1. 10. 2013

Antukové hřiště má v nájmu TJ Kelč, oddíl odbíjené.

Budova kina je jednoúčelové zařízení. Provoz kina byl ukončen. Prozatím se neví, jaké využití bude budova v budoucnu mít. Pokud má tazatel nějaký nápad, uvítáme ho.

 

ing. Karel David, starosta, 2. 10. 2013
Datum vložení: 21. 9. 2013

Dobrý den,
vyznačení inženýrských sítí na náměstí nemá s rekonstrukcí náměstí nic společného. Firma VaK Vsetín bude na náměstí opravovat vodovodní řád a v uličce ke Kateřince bude měnit kanalizační stoku, která je v dezolátním stavu.
Rekonstrukce náměstí je z ekonomických důvodů podmíněna přidělením dotace, kterou jsme bohužel nezískali. Nyní se o přidělení dotace pokoušíme znovu. Žádost byla podána 12.9.2013.

Ing. Karel David, 23. 9. 2013
Datum vložení: 16. 9. 2013

Dobrý den,
výstavba závisí na dotaci poskytovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost byla podána 27.9.2012 a doposud na ni nebylo reagováno. Ve stejné situaci je dalších 68 žadatelů o dotaci.
Vzhledem k tomu, že doposud o dotaci nebylo rozhodnuto, budeme o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště u ZŠ žádat v letošním roce znovu.
Ing. Karel David
starosta

16. 9. 2013
Datum vložení: 30. 7. 2013

Podnět se týkal správnosti řešení vjezdu na nově budované parkoviště v Kelči.

Příspěvek zde nezveřejňujeme, protože se jedná o nepodepsaný a „mírně ironický“ příspěvek.

I přes tuto skutečnost chci ujistit autora příspěvku, že jsme podnět „nehodili“ do koše,

ale podnětem se společně s projektantem a dodavatelem stavby zabýváme.

S přáním pěkných dnů

Jaroslav Orel

místostarosta, 2. 8. 2013
Datum vložení: 30. 7. 2013

Dobrý den,

stavba parkoviště by měla být dle uzavřené smlouvy dokončena do 31.8.2013. Pevně věřím, že tomu tak skutečně bude.

Stavba je nyní na pár dnů dočasně pozastavena, nejpozději začátkem příštího týdne by měly práce na pokládce zpevněné plochy opět pokračovat.

Přeji pěkný den

Jaroslav Orel

místostarosta, 30. 7. 2013
Datum vložení: 8. 7. 2013

Zpravodaj 7-8/2013 bude zřejmě ve středu.

Alžběta Pitrunová, 9. 7. 2013
Datum vložení: 30. 6. 2013
Datum vložení: 6. 6. 2013

V uvedené lokalitě jsou v domcích pouze občané s trvalým pobytem v Kelči, všichni mají na své čp. vyzvednutou známku na popelnici.

Bohužel s tím svinčíkem v příkopě máte pravdu, je to smutné. Jelikož se nám nepodařilo z nalezeného odpadu indentifikovat původce a žádné konkrétní informace o původci nemáme, nemůžeme ani nikoho oslovit, popř. pokutovat. Pokud jste ale někoho konkrétního viděl vy osobně, můžete to přijít nahlásit, pak už by se v dané věci dalo něco podniknout.

Schybolová, 10. 6. 2013
Datum vložení: 18. 5. 2013

Nad podobným dotazem jsme na těchto stránkách diskutovali před rokem. I letos občané požadují, aby byly veřejné plochy posečeny. Snažíme se jim vyhovět v době, kdy je rušeno co nejméně lidí, ale i tehdy, kdy počasí dovolí. Není však v našich silách, aby byli všichni občané vždy spokojeni. Případ, který popisuje rozhořčený občan, je toho příkladem. Protože sekačka pana Plesníka byla v poruše, s přerostlou trávou vypomohli jiní pracovníci městské zeleně. Nemohli ale čekat, až bude úplné sucho, proto výsledek sečení nebyl takový, na jaký jsou občané v dané lokalitě zvyklí. Po opravě sekačky využil pan Plesník počasí a bez ohledu na svou pracovní dobu plochy "doladil".

Jiří Michalík, 20. 5. 2013